Naar huis

Uw specialist en de verpleegkundige bespreken met u wanneer u weer naar huis mag.

Dit heet ‘ontslag uit het ziekenhuis’. Bij uw ontslag informeert de specialist uw huisarts over uw ziekenhuisopname en de eventuele zorg die u thuis nog nodig heeft. De verpleegkundige maakt voor u een afspraak voor controle. Ook krijgt u instructies mee over de nazorg thuis en eventueel een recept voor medicijnen.

Ontslag dagbehandeling

Sommige patiënten die opgenomen zijn geweest op de Dagbehandeling, worden de dag na hun verblijf in het ziekenhuis nog gebeld door een verpleegkundige. De verpleegkundige informeert dan hoe het gaat en of de eerste nacht thuis goed is verlopen. Lees meer hierover op de pagina’s over de Dagbehandeling Snijdend en de Dagbehandeling Beschouwend.

Verpleging of verzorging thuis

Het is mogelijk dat u na uw verblijf in het ziekenhuis nog verpleging of verzorging nodig heeft. U kunt dit niet altijd voor uw opname regelen. Tijdens uw ziekenhuisopname bespreekt de afdelingsverpleegkundige met u of er hulp nodig is. Eventueel wordt dan het Transferbureau van het ziekenhuis ingeschakeld. Deze afdeling is gespecialiseerd in het regelen van thuiszorg, verpleeg-technische zorg, apparatuur en hulpmiddelen, tijdelijk of permanent verblijf in een verpleeghuis of woonzorgcentrum.

Als u weet dat u na uw ziekenhuisopname huishoudelijke hulp nodig heeft, kunt u dit al wel van tevoren aanvragen. Hiervoor moet u contact opnemen met de afdeling WMO (Wet maatschappelijke Ondersteuning) van uw eigen gemeente.

Hulpmiddelen 

Heeft u thuis hulpmiddelen nodig, zoals bijvoorbeeld een rollator of stoelverhoger? Dan kunt u hiervoor terecht in de Vivent-Medicura Zorgwinkel in het Jeroen Bosch Ziekenhuis.

Eigen bijdrage

Voor thuiszorg geldt een eigen bijdrage. Deze is onder andere afhankelijk van uw belastbaar inkomen en het aantal zorguren dat u nodig heeft. Voor meer informatie over de eigen bijdrage kunt u kijken op www.hetcak.nl. U kunt hier ook uw eigen bijdrage uitrekenen.

Tips en adviezen voor mantelzorg en zelfzorg

Als patiënt of mantelzorger ben je niet altijd voorbereid op de hulpvragen die op je afkomen, als iemand thuiskomt na een verblijf in het ziekenhuis. Hoe help je bijvoorbeeld iemand die net thuis is na een operatie bij het naar het toilet gaan of het douchen? De Stichting Samen Beter Thuis heeft samen met de gemeenten Oss, Uden, Bernheze en ’s Hertogenbosch een website gemaakt voor patiënten en mantelzorgers. Op de website www.samenbeterthuis.nl vindt u tips en adviezen voor zelfzorg en mantelzorg thuis.

De gemeente 's-Hertogenbosch biedt mantelzorgers op een aantal manieren ondersteuning. Kijk voor meer informatie hierover op de website van de gemeente ’s-Hertogenbosch

Medicijnen bij ontslag uit het ziekenhuis

Als u met ontslag gaat, schrijft de arts u mogelijk medicijnen voor. De arts geeft dit bij ontslag ook door aan uw huisarts.

Het kan ook zijn dat de ziekenhuisapotheek uw recept faxt naar uw eigen apotheek. Dan staan de medicijnen daar al voor u klaar en ontvangt u met de medicijnen een nieuw Actueel Medicatie Overzicht.

Het is ook mogelijk om uw medicijnen op te halen bij de Jeroen Bosch Apotheek(bij de ingang van het ziekenhuis). In dat geval geeft de Jeroen Bosch Apotheek aan uw eigen apotheek en/of huisarts door welke medicijnen u heeft meegekregen. U kunt dus gewoon medicijnen bij de Jeroen Bosch apotheek halen, terwijl u klant blijft bij uw eigen apotheek. U ontvangt ook hier bij de aflevering van de medicijnen een nieuw Actueel Medicatie Overzicht.

Code NHZ-013
Laatste revisie: 2 mei 2022 - 14:53