Mooie donatie Indische Stichting Madjoe

Indische Vereniging Madjoe werd op 10 juni 1911 opgericht ter behartiging van de belangen van de gepensioneerde onderofficieren van het Koninklijk Nederlands Indisch Leger (KNIL), Madjoe Den Bosch volgde in 1927. In het jaar 2022 zouden zij hun ons 95 jarig jubileum vieren. Door COVID-19 werd het niet mogelijk m door te gaan, daarom hebben zij zichzelf per 1 september jl. opgeheven.

Het geld dat zij nog in kas hadden, hebben ze aan ons gedoneerd. Wij zijn hen hier ontzettend dankbaar voor.

Penningmeester Piet Uppelschoten en voorzitter Guus Elfring hebben zich jarenlang voor deze vereniging ingezet en toen zij nog wat geld in kas over bleken te hebben, is in overleg met alle leden is besloten om dit mooie bedrag aan de Vrienden van het JBZ te schenken.

Piet en Guus kwamen twee weken geleden persoonlijk langs om de cheque symbolisch te overhandigen. Onder het genot van een kopje koffie met iets lekkers, vertelden zij dat de vereniging misschien wel 100 jaar heeft bestaan. Hiermee namen ze ons mee in een stukje indrukwekkende geschiedenis van Nederlands Indië en het huidige Indonesië.

Direct na de oorlog was de vereniging er met name voor de KNIL (Koninklijk Nederlandsch Indisch Leger) militairen en hun echtgenoten. Zo kregen leden van Madjoe bijvoorbeeld psychische hulp om hun oorlogstrauma te verwerken. De laatste decennia waren zij er vooral voor de Indische gemeenschap, maar iedereen was welkom. Er werd van alles georganiseerd: etentjes, dansavonden en gewoon gezellig samenzijn was het doel.

Naar mate de jaren vorderden nam bij Madjoe de gemiddelde leeftijd toe en het ledenaantal af. Toen daar ook nog eens de corona uitbraak bij kwam en mensen niet meer bij elkaar mochten komen, is besloten de knoop door te hakken en de vereniging op te heffen. En waar een deur dicht gaat, gaat vaak weer een andere deur open. Piet en Guus zien de toekomst dan ook zonnig tegemoet en krijgen nu weer tijd voor andere dingen.

Wij zijn ontzettend dankbaar met de cheque van Madjoe en we willen dan ook alle oud-leden hartelijk danken! Wij gaan dit geld aan een mooi project besteden.

Vrienden donatie Madjoe

Op de foto je van links naar rechts: Guus Elfring (voorzitter Madjoe), Jan Karel van der Staay, (voorzitter Vrienden JBZ) en Piet Uppelschoten (penningmeester Madjoe).

Code VRIEND-181
Laatste revisie: 3 december 2021 - 11:34