Monitor Borstkankerzorg: uw ervaring telt!

Wij stellen het op prijs te weten hoe patiënten met een borstafwijking de zorg ervaren die ze in ons ziekenhuis krijgen. Wij zijn daarom aangesloten bij de landelijke Monitor Borstkankerzorg. 

Wat is de Monitor Borstkankerzorg? 

Borstkankervereniging Nederland (BVN) ontwikkelde de Monitor Borstkankerzorg samen met borstkankerpatiënten, beroepsverenigingen en andere betrokken zorgorganisaties. De Monitor laat zien hoe de zorg met betrekking tot een borstafwijking in een bepaald ziekenhuis is georganiseerd en hoe patiënten deze zorg hebben ervaren. U kunt de Monitor Borstkankerzorg bekijken via monitorborstkankerzorg.nl.

De monitor Borstkankerzorg werkt alleen goed als de informatie actueel is en zoveel mogelijk mensen hun ervaring delen. Daarom horen wij graag van u wat u vond van de onderzoeken en behandelingen in het Borstcentrum van het Jeroen Bosch Ziekenhuis. 

Uw ervaring telt

Door uw ervaring te delen, draagt u bij aan de kwaliteit van de borst(kanker)zorg in Nederland. De Monitor geeft andere mensen inzicht in wat zij van een ziekenhuis kunnen verwachten. Daarnaast krijgen wij doorlopend feedback op de door ons geleverde zorg. Hierdoor weten we op welke punten wij onze zorg kunnen verbeteren. 

Hoe kunt u helpen? 

Wij nodigen u van harte uit om deel te nemen aan Monitor Borstzorg. Iedereen, ongeacht de diagnose (goedaardig of kwaadaardig) kan meedoen. Uw verpleegkundig specialist zal u vragen of u mee wilt werken. We hebben dan enkel uw e-mailadres nodig.

Op uw e-mailadres ontvangt u van onderzoeksbureau MediQuest een uitnodiging om een online vragenlijst in te vullen. Het beantwoorden van de vragen duurt ongeveer 20 minuten. Een jaar later ontvangt u een tweede vragenlijst. 

Onderzoeksbureau MediQuest verwerkt de ervaringen anoniem in de Monitor Borstkankerzorg. De privacy van uw gegevens is gewaarborgd. Het ziekenhuis kan op geen enkele manier herleiden van wie de ervaringen afkomstig zijn. Uw e-mailadres en uw mening worden niet voor andere doeleinden gebruikt. 

Wilt u meewerken maar bent u niet geïnformeerd door uw verpleegkundig specialist? Stuur het Borstcentrum dan een e-mail waarin u aangeeft dat u wilt deelnemen.  

Code CHI-154
Laatste revisie: 4 juni 2019 - 16:00