Veel gestelde vragen over het delen van gegevens

Heeft u een vraag over het delen en uitwisselen van medische gegevens? Hieronder vindt u een overzicht met veel gestelde vragen. 

Staat uw vraag er niet bij? Dan kunt u contact opnemen of binnenlopen bij het Voorlichtingscentrum op de Boulevard.
 

1. Ik heb (toch) al toestemming gegeven bij mijn huisarts of apotheek?

In de wet staat dat iedere zorgverlener zelf toestemming moet vragen aan zijn eigen patiënten voordat er gegevensuitwisseling plaats mag vinden. Om uw medische gegevens beschikbaar te mogen stellen, moet het JBZ dus ook uw toestemming vragen.  

2. Wie kan mijn gegevens inzien als ik toestemming geef?

Kijk hier voor een actueel overzicht van zorgverleners buiten het JBZ die met uw toestemming uw medische gegevens kunnen inzien.  

De zorgverlener mag uw gegevens alleen inzien als er sprake is van een behandelrelatie én als het inzien nodig is voor uw behandeling. 

Zorgverzekeraars, werkgevers en bedrijfsartsen kunnen niet bij uw medische gegevens. 
 

3. Kan ik kiezen met welke zorginstellingen of zorgverleners ik gegevens wil delen en welke niet?

Nee, dit is op dit moment nog niet mogelijk.

4. Kan ik toestemming geven voor mijn partner, kind of iemand anders?

U kunt toestemming geven voor iemand anders, als u de wettelijke vertegenwoordiger bent. 

Voor kinderen jonger dan 12 jaar geldt dat de ouder of voogd toestemming moet geven. Bij kinderen van 12 tot en met 15 jaar kunnen de ouder of voogd én het kind toestemming geven. Vanaf 16 jaar beslist het kind zelf. Zie ook www.mijnjbz.nl/delengegevens

Als de patiënt zelf niet in staat is een goede afweging te maken over zijn belangen (wilsonbekwaam), kunt u als vertegenwoordiger optreden voor de patiënt als u de echtgenoot of levensgezel bent of kind, broer of zus.
  
In dwingende volgorde kunnen onderstaande personen optreden als vertegenwoordiger:

  1. De curator of mentor (door rechter benoemd);
  2. De schriftelijk (door patiënt) gemachtigde;
  3. De echtgenoot of levensgezel;
  4. Ouder, kind, broer of zus.
     

5. Wat gebeurt er als ik niets doorgeef?

Dan gebeurt er niets. Uw toestemming blijft in uw dossier op ‘niet gevraagd’ staan en externe zorgverleners kunnen uw patiëntendossier niet inzien. 

7. Wat moet ik doen als ik van huisarts, ziekenhuis of apotheek verander?

Het is van belang om wijzigingen altijd aan ons door te geven. Daarmee kunnen wij uw dossier actueel houden en kan alleen uw eigen zorgverlener uw gegevens inzien. 

8. Hoe zit het met de veiligheid en vertrouwelijkheid van mijn gegevens?

Wij vinden het belangrijk dat uw gegevens goed beveiligd zijn en veilig worden uitgewisseld. Onze systemen maken deel uit van een beveiligd netwerk. Uw privacy wordt op verschillende manieren beschermd:

  • Zonder uw toestemming stellen wij uw gegevens niet elektronisch ter inzage beschikbaar.
  • Een zorgverlener mag uw gegevens alleen inzien als hij u behandelt én het nodig is voor uw behandeling.
  • Het JBZ wisselt alleen gegevens uit met zorginstellingen waarmee een overeenkomst elektronische gegevensuitwisseling is afgesloten. 

9. Waar kan ik terecht met klachten over het gebruik van de gegevensuitwisseling?

Een klacht kunt u indienen bij de klachtenbemiddelaar van het Jeroen Bosch Ziekenhuis.

Code MIJ-017
Laatste revisie: 10 juli 2023 - 16:42