Met u in gesprek

Het Jeroen Bosch Ziekenhuis blijft op verschillende manieren in gesprek met de partners in het netwerk zodat we samen de best passende zorg op maat leveren en zo dicht mogelijk bij (t)huis.

Hiervoor hebben wij verschillende overleggen en overlegvormen in het leven geroepen. Voor al uw vragen over de samenwerking kunt u terecht bij de team Zorgsamenwerking van het JBZ.

Met u in gesprek

Regiegroep Transmurale Zorg

Met u in gesprek

EenTwee-overleg

Met u in gesprek

Adviesraad Diagnostiek

Code ZRG-022
Laatste revisie: 3 juni 2020 - 16:07