Donderdag 29 november 2018

Meer regie door thuis te blijven

Terwijl haar hond energiek om haar heen springt, moet mevrouw Liefmans* even op adem komen als ze terugkomt van haar wandeling naar de keuken. Ze heeft COPD; een chronische longziekte waardoor haar longen zijn beschadigd. 

Ademen gaat daardoor moeilijk. Dit betekent dat ze altijd in de gaten moet houden hoe ze zich voelt. Doet zij dat niet, dan kan ze een longaanval krijgen, waardoor haar longen meer beschadigen. Om mensen zoals mevrouw Liefmans meer inzicht en regie te geven over hun gezondheid, start het Jeroen Bosch Ziekenhuis met de proef thuismeten.

Tijdens de proef meet mevrouw Liefmans twee keer per week zelf haar hartslag en saturatie (hoeveel zuurstof er in het lichaam zit). Daarnaast vult zij een digitale vragenlijst in; had ze de afgelopen dagen moeite met ademen? Hoeveel heeft ze bewogen? Allemaal informatie die aangeven hoe het met mevrouws gezondheid gesteld is.

Videochatten met de verpleegkundige

Alle gegevens worden digitaal verstuurd naar haar longverpleegkundige Joke Spierings. Verslechtert er iets? Dan heeft ze meteen contact met mevrouw Liefhuis via beeldbellen op een tablet. “Door vaker te monitoren, willen we een longaanval eerder signaleren. Zo kunnen we samen actie ondernemen, en een eventuele ziekenhuisopname voorkomen,” vertelt Spierings.

Je verpleegkundige via een tablet spreken; mevrouw Liefmans was er snel aan gewend. “Ik vind het fijn om mijn verpleegkundige te zien. Dat geeft je toch het gevoel dat ze echt bij je is. En ze kan ook aan me zien hoe het met me gaat,” dan lachend “maar mijn haren kam ik er niet voor hoor”.

nieuws 20181129 meer regie door thuis te blijven

Minder vaak naar het ziekenhuis

Voorheen had mevrouw Liefmans niet zo’n precies inzicht in haar gezondheid. Zij ging naar haar huisarts en kwam één keer per jaar op controle bij de longarts. Pas als ze een longaanval kreeg, zag ze haar longverpleegkundige in het ziekenhuis.

“Als ik me niet goed voelde, dacht ik vaak: het is niet zo erg, ik kijk het nog even aan en ga dan naar de huisarts. Maar dan was ik er te laat bij, en voor je het weet, lig je in het ziekenhuis.” Daar lag ze drie maanden geleden nog. Dankzij thuismeten verwacht ze dat dit niet meer zo snel gebeurt. “Ik wil eerder stappen kunnen ondernemen, zodat mijn gezondheid niet verder achteruit gaat. Dankzij thuismeten weet ik precies hoe het met me gaat. Dat geeft me rust. En doordat ik altijd kan overleggen met mijn verpleegkundige als het minder gaat, heb ik het gevoel dat ik echt de controle heb”.

Ook Spierings is enthousiast: “Dit programma ondersteunt zelfmanagement van mensen. Dankzij de informatie die thuismeten biedt, en adviezen van onze kant, kan iemand zelf de juiste keuzes maken. De regie nemen over je gezondheid ondanks dat je ziek bent; dat is ons doel.”

Over de proef

Het thuismeten loopt een half jaar en is een samenwerkingsverband tussen het Jeroen Bosch Ziekenhuis en Luscii, de ziekenhuistak van FocusCura. In totaal doen 25 COPD-patiënten mee. Dezelfde proef wordt uitgevoerd met 25 mensen met hartfalen.

*Mevrouw Liefmans is een gefingeerde naam.

Betrokken Afdelingen

Laatste revisie: 17 januari 2019 - 14:08