Meer regie door thuis te blijven

29 november 2018

Jouw gezondheid in de gaten houden; daar hoef je niet altijd voor naar het ziekenhuis. Het thuismeten van bijvoorbeeld hartslag, bloeddruk of gewicht is in opmars. En dat is een goede ontwikkeling; want het geeft mensen meer regie over hun gezondheid. Het Jeroen Bosch Ziekenhuis start daarom een proef met thuismeten voor mensen met hartfalen, en mensen met de chronische longziekte COPD. De proef loopt een half jaar en is een samenwerkingsverband tussen het Jeroen Bosch Ziekenhuis en  Luscii, de ziekenhuistak van FocusCura.

In totaal doen vijftig mensen mee. Eén daarvan is mevrouw Liefmans*, die leeft met COPD. Twee keer per week meet ze vanuit haar luie stoel zelf haar hartslag en saturatie (hoeveel zuurstof er in het lichaam zit). Daarnaast vult zij een digitale vragenlijst in; had ze de afgelopen dagen moeite met ademen? Hoeveel heeft ze bewogen? Allemaal informatie die aangeven hoe het met mevrouws gezondheid gesteld is.

Alle gegevens worden digitaal verstuurd naar haar longverpleegkundige Joke Spierings in het Jeroen Bosch Ziekenhuis. Verslechtert er iets? Dan heeft ze meteen contact met mevrouw Liefmans via beeldbellen op een tablet. “Door vaker te monitoren, willen we een longaanval eerder signaleren. Zo kunnen we samen actie ondernemen, en een eventuele ziekenhuisopname voorkomen,” vertelt Spierings.

“Dankzij thuismeten weet ik precies hoe het met me gaat”

Voorheen had mevrouw Liefmans niet zo’n precies inzicht in haar gezondheid. Zij ging naar haar huisarts en kwam één keer per jaar op controle bij de longarts. Pas als ze een longaanval kreeg, zag ze haar longverpleegkundige in het ziekenhuis.

“Als ik me niet goed voelde, dacht ik vaak: het is niet zo erg, ik kijk het nog even aan en ga dan naar de huisarts,” vertelt mevrouw Liefmans. “Maar dan was ik er te laat bij, en voor je het weet, lig je in het ziekenhuis.” Daar lag ze drie maanden geleden nog. Dankzij thuismeten verwacht ze dat dit niet meer zo snel gebeurt. “Ik wil eerder stappen kunnen ondernemen, zodat mijn gezondheid niet verder achteruit gaat. Dankzij thuismeten weet ik precies hoe het met me gaat. Dat geeft me rust. En doordat ik altijd kan overleggen met mijn verpleegkundige als het minder gaat, heb ik het gevoel dat ik echt de controle heb”.

Ook Spierings is enthousiast: “Dit programma ondersteunt zelfmanagement van mensen. Dankzij de informatie die thuismeten biedt, en adviezen van onze kant, kan iemand zelf de juiste keuzes maken. De regie nemen over je gezondheid ondanks dat je ziek bent; dat is ons doel.”

*Mevrouw Liefmans is een gefingeerde naam.

Jeroen Bosch Ziekenhuis

Jij verdient zorg die bij je past, dichtbij en op jouw manier geboden. Samen bepalen we wat je nodig hebt en van wie, zodat jij zo lang mogelijk het leven kan leiden dat jij wilt. Wij zetten daarvoor al onze expertise in en zoeken de samenwerking. Bijvoorbeeld met je familie en vrienden, je huisarts, de gemeente en de thuiszorg. Daar staan wij voor als Jeroen Bosch Ziekenhuis. Gewoon, omdat jij ertoe doet.

Het Jeroen Bosch Ziekenhuis (’s-Hertogenbosch) is een groot topklinisch ziekenhuis met ruim 760 bedden en ruim 4000 medewerkers. De 260 medisch specialisten zijn binnen het Jeroen Bosch Ziekenhuis georganiseerd in de Bossche Specialisten Coöperatie (BSC). Het ziekenhuis verzorgt samen met de BSC de medisch-specialistische zorg in de regio ’s-Hertogenbosch en Bommelerwaard. Voor meer informatie www.jeroenboschziekenhuis.nl.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Maureen Jonkergouw,  afdeling Marketing & Communicatie, tel. (073) 553 6152.  of e-mail : m.jonkergouw@jbz.nl

Laatste revisie: 27 juli 2020 - 10:26