Meer inzicht in het zorgproces

Wanneer het vermoeden bestaat dat u kanker heeft, is het begrijpelijk dat u zich angstig, bezorgd en onzeker voelt. En als het inderdaad om kanker gaat, wilt u dat de juiste behandeling zo spoedig mogelijk van start gaat. 

Zorgpad

Voor steeds meer vormen van kanker heeft het Jeroen Bosch Ziekenhuis een zorgpad ontwikkeld. Dit houdt in dat de betrokken zorgverleners duidelijke afspraken hebben gemaakt: wie geeft welke zorg en op welk moment. Bij een zorgpad gaat het in de eerste plaats om een zo hoog mogelijke kwaliteit van de onderzoeken en behandelingen, maar daarnaast ook om snelheid en duidelijkheid. Zo geven we u inzicht in het traject waarin u zit: wat is de volgende stap in het hele zorgproces, wanneer kunt u die verwachten en wie begeleidt u daarbij? 

Eén aanspreekpunt

Na de diagnose kanker komt er veel op u en uw naasten af. Het is een emotionele tijd. In het Jeroen Bosch Ziekenhuis vinden we het belangrijk dat u gedurende de hele behandeling zoveel mogelijk hetzelfde aanspreekpunt heeft. Een verpleegkundig specialist of oncologieverpleegkundige begeleidt u tijdens het gehele traject maakt de geboden informatie inzichtelijk voor u. 
 

Laatste revisie: 6 december 2018 - 10:14