Coronavaccinatie

Nederland wordt op dit moment gevaccineerd tegen het coronavirus. Vaccinatie tegen corona is niet verplicht. Maar als iedereen zich laat vaccineren, kan het coronavirus zich niet meer verspreiden.

Algemene informatie

Belangrijke algemene informatie over  coronavaccins vindt u op de website van de Rijksoverheid.  Daar leest u onder meer informatie over: 

Het JBZ heeft geen invloed op de volgorde

De volgorde van vaccineren wordt bepaald door het RIVM. Uw specialist kan géén voorrang voor u regelen, en ook uw huisarts niet. U kunt op de website van de overheid zien wat de planning is voor vaccinatie tegen het coronavirus. 

Vragen over vaccinatie bij uw ziekte

We kunnen ons voorstellen dat u als patiënt in ons ziekenhuis vragen heeft of er (extra of afwijkende) adviezen gelden voor uw ziekte of aandoening. Overlegt u hierover met uw huisarts of specialist. Tip: lees eerst de overige informatie op deze pagina door.

Hieronder leest u informatie over vaccineren bij specifieke ziektes of situaties. 
 

Vaccineren bij een goed immuunsysteem

Bij mensen met een goed afweersysteem, het overgrote deel van de bevolking, is het wel aan te raden om te vaccineren. Het helpt namelijk uw afweersysteem een beetje. Iemand die een goed immuunsysteem heeft, zal een goede reactie op het vaccin hebben. Dat betekent dat u een hoge mate van bescherming krijgt en dat is wat we willen bereiken. Als iemand ervoor kiest om zich niet te laten vaccineren, dan is het immuunsysteem nog niet klaar voor die reactie. Zo kan het virus zich delen en daardoor kunt u het verspreiden. Datzelfde geldt voor de griep. Er zijn mensen die helemaal niet zo ziek worden van de griep, maar toch besmettelijk zijn.

Vaccineren bij verminderd immuunsysteem, specifieke ziektes, aandoeningen of situatie

Heeft u een verstoorde afweer, bijvoorbeeld vanwege een onderliggende ziekte, een behandeling met medicijnen die de afweer onderdrukken, of chemotherapie? Op deze pagina van het RIVM vindt u adviezen over vaccineren bij verschillende onderliggende ziektes en bij verschillende afweer onderdrukkende medicijnen. Ook de websites van de patiëntenverenigingen geven hier informatie over. Overleg altijd met uw specialist of huisarts. Mogelijk wordt bij u overwogen om een bepaalde tijd te laten zitten (interval) tussen het tijdstip waarop u uw medicijnen inneemt/toegediend krijgt en de vaccinatie.

Zie ook onderstaande pagina’s:

Vaccineren van medische hoog-risicogroepen

Er zijn mensen die vanwege hun ziekte een extra hoog risico hebben om ernstig ziek te worden of te overlijden door corona. Het gaat bijvoorbeeld om mensen met een chronische afwijking van het immuunsysteem of mensen die een orgaan- of stamceltransplantatie hebben gehad. Deze medische hoog-risicogroepen worden met voorrang gevaccineerd. Meer hierover leest u op deze pagina van het RIVM. Patiënten in deze hoog-risicogroepen krijgen een uitnodiging voor vaccinatie via hun behandelend specialist. In de brief die deze patiënten krijgen, staat meer informatie over waar en wanneer zij hun vaccinatie kunnen krijgen.

Vaccineren bij geplande operaties

Het RIVM adviseert om u niet te laten vaccineren binnen 48 uur voor of na een geplande operatie. Na 48 uur zijn eventuele bijwerkingen van de vaccinatie  verdwenen. Zo ontstaat er geen verwarring of eventuele complicaties komen door de operatie of door het vaccin.

Vaccineren en de Trombosedienst

U krijgt de komende tijd een uitnodiging voor coronavaccinatie. De vaccinatie wordt door de huisarts of de GGD gezet.  Samen met u gaat de Trombosedienst ervoor zorgen dat dit veilig kan. Lees meer informatie rondom vaccineren en trombose op de pagina: coronavaccinatie en de Trombosedienst.

Code COR-052
Laatste revisie: 23 juni 2021 - 13:40