Medicijnen in eigen beheer tijdens opname

Tijdens uw opname in het Jeroen Bosch Ziekenhuis heeft u uw medicijnen in eigen beheer.

De reden waarom u uw medicijnen in eigen beheer heeft kan heel verschillend zijn. Dit kan bijvoorbeeld zijn om uw zelfstandigheid te bevorderen, het zorgen voor een soepele overgang van en naar de thuissituatie of op uw eigen verzoek.

Wat betekent dit voor u?

Heeft u uw medicijnen in eigen beheer, dan bent u zelf verantwoordelijk voor:

  • het op tijd innemen van uw medicijnen;
  • het innemen van de juiste hoeveelheid medicijnen;
  • het op de juiste manier innemen van uw medicijnen;
  • het op tijd bijbestellen van uw medicijnen;
  • het overleggen met de verpleegkundige over het innemen van bloeddrukmedicijnen en bloedverdunnende medicijnen (na een operatie). 

Voor kinderen kunnen de ouders of wettelijke verzorgers de verantwoordelijkheid nemen voor het toedienen van de medicijnen van hun kind.

Wat gebeurt er bij opname?

Wat gebeurt er bij opname?

Bij opname neemt een apothekersassistente of een verpleegkundige alle medicijnen met u door. Daarna stelt een verpleegkundige u een aantal vragen. De verpleegkundige kijkt dan of het verstandig is als u (bepaalde) medicijnen in eigen beheer houdt of dat de verpleegkundige dit van u overneemt.

Als is besloten dat u (bepaalde) medicijnen in eigen beheer kunt en wilt houden, registreert de verpleegkundige in uw dossier dat u akkoord bent. U geeft toestemming dat u akkoord gaat met het beheren van uw eigen medicijnen en dat u ze op de juiste manier inneemt tijdens deze opname. De verpleegkundige zorgt ervoor dat u de medicijnen krijgt.

Medicijnen van thuis

Bij een opname neemt u alle medicijnen mee die u thuis gebruikt (ook insuline, puffers, zalf etc), het liefst in de originele verpakking. Zorg dat u voldoende voorraad meeneemt voor de dagen dat u (naar verwachting) in het ziekenhuis ligt.

Past uw arts uw medicijnen aan? Dan bespreekt de verpleegkundige deze wijzigingen direct met u en geeft u zo nodig de nieuwe medicijnen. Daarnaast bespreekt de verpleegkundige regelmatig met u of alles nog goed loopt en of u nog vragen heeft. Ook beoordeelt de verpleegkundige of het voor u nog steeds haalbaar is om uw medicijnen in eigen beheer te houden. Heeft u vragen over de manier van innemen, de tijd van inname, mogelijke bijwerkingen of andere vragen? Stel uw vragen dan aan de verpleegkundige.

Zijn uw medicijnen bijna op?

Geeft u dit dan tenminste 24 uur van tevoren door. De verpleegkundige kan u dan op tijd een nieuwe voorraad geven.

Ontslag

Als u met ontslag gaat, krijgt u recepten mee van uw arts. Met deze recepten kunt u bij uw eigen apotheek de medicijnen ophalen.

Heeft u nog vragen?

Stel deze gerust aan de verpleegkundige of uw behandelend arts.

Code APO-724
Laatste revisie: 24 juni 2021 - 12:00