Vrijdag 13 september 2019

Luna, zittingen tuchtzaak

Op vrijdag 6 en 13 september 2019 waren de zittingen in de tuchtzaak die de ouders van baby Luna tegen tien van onze artsen hebben aangespannen. Luna is in 2014 in ons ziekenhuis geboren en kort na haar geboorte overleden. Acht van de artsen, de gynaecologen, werden op de eerste zittingsdag gehoord. Tijdens de tweede zitting de kinderarts en anesthesioloog. Er was veel publiek aanwezig zowel van de kant van de ouders als van de artsen.

Voor alle betrokkenen waren het een zware, emotionele dagen. In de eerste plaats voor de ouders van Luna, maar ook voor onze artsen. De ouders van Luna en de artsen zagen elkaar weer voor het eerst sinds 5½ jaar. De artsen hebben in de tussenliggende jaren wel geprobeerd in gesprek te komen met de ouders maar helaas is dat niet gelukt. 

De ouders hebben hun verhaal kunnen doen tijdens de zittingen en de artsen hebben toelichting gegeven op de vragen. De beoordeling is nu aan het Tuchtcollege. De uitspraak volgt op 31 oktober 2019. Wij hopen dan ook dat de tuchtprocedure meer duidelijkheid geeft en dat deze moeilijke periode voor alle betrokkenen op een respectvolle wijze kan worden afgesloten.

Laatste revisie: 13 september 2019 - 16:54