Leren van onverwacht ernstige gebeurtenissen

Wij doen er zelf alles aan om de zorg veilig te maken en te houden. Zonder dat u onnodig risico loopt op lichamelijke of psychische schade. Helaas gebeurt ook in het Jeroen Bosch Ziekenhuis soms onverwacht iets ernstigs tijdens of na afloop van een ziektegeschiedenis wat om onderzoek vraagt.

Onderzoek om duidelijk te krijgen wat er precies gebeurd is, hoe de situatie kon ontstaan en vooral: wat we ervan kunnen leren. We willen hier open in zijn en daarom maken wij informatie over onverwacht ernstige gebeurtenissen in ons ziekenhuis openbaar. In het document 'Leren van onverwacht ernstige gebeurtenissen in de zorg' leest u meer over de ernstige gebeurtenissen die in 2017 in ons ziekenhuis hebben plaatsgevonden, hoe we deze hebben onderzocht, wat de oorzaken waren en wat we van deze gebeurtenissen hebben geleerd.

Melden van incidenten

Ook onverwachte incidenten waar u geen of weinig nadeel van ondervindt, worden gemeld met als doel om te kijken hoe we uw zorg nog veiliger kunnen maken.

Laatste revisie: 24 december 2018 - 11:49