Kwantitatieve screening van urines door middel van flowcytometrie

Met ingang van 17 februari 2020 screent het medisch microbiologisch laboratorium van het JBZ urinemonsters die worden aangeboden voor bacteriële kweek kwantitatief op bacteriën met een flowcytometrie analyzer (Sysmex UF-4000). Met deze analyzer wordt het aantal bacteriën per microliter geteld. Uitgebreide analyse heeft aangetoond dat bij urines met minder dan 100 bacteriën/µl een urineweginfectie vrijwel is uitgesloten.

Urines met minder dan 100 bacteriën/µl worden niet meer ingezet voor bacteriële kweek maar uitgeslagen met het resultaat van de bacterietelling en de opmerking “Een bacterietelling kleiner dan 100 bacteriën/µl maakt een urineweginfectie onwaarschijnlijk. De urine is daarom niet ingezet voor bacteriële kweek.”

Het voordeel voor de aanvrager en de patiënt is dat een dag eerder bekend is dat er geen sprake is van een urineweginfectie en de kosten van het onderzoek aanmerkelijk lager zijn.

Als in een urine 100 of meer bacteriën/µl worden geteld, wordt dezelfde dag nog een urinekweek ingezet. In dat geval wordt het resultaat van de bacterietelling dezelfde dag uitgeslagen en volgt de uitslag van het kweekresultaat één of enkele dagen later (afhankelijk van het kweekresultaat). Overigens kan, bijvoorbeeld door antibioticagebruik, een positieve bacterietelling samen gaan met een negatief kweekresultaat.

Bij de volgende patiëntgroepen (indien dit bij de aanvraag wordt vermeld) wordt geen kwantitatieve screening op bacteriën uitgevoerd maar wordt direct een kweek ingezet:

  • Vrouwen 15-40 jaar
  • Kinderen < 1 jaar
  • Zwangere vrouwen
  • Patiënten met een nefrostomie katheter
  • Patiënten met een suprapubische katheter
  • Patiënten waarbij urine is verkregen met een blaaspunctie
  • Patiënten waarbij urine is verkregen met een eenmalige katheterisatie
  • Intensive care patiënten
  • Hemato-oncologische patiënten in omgekeerde isolatie

Neem voor aanvullende informatie contact op met de dienstdoend arts-microbioloog via (073) 553 28 75.

Laatste revisie: 27 januari 2020 - 11:14