Kunstbeleidsplan

De kunstcommissie van het Jeroen Bosch Ziekenhuis stelt elke vier jaar een nieuw beleidsplan op.

Het meest recente beleidsplan is ‘De kracht van kunst III’ 2015-2018. Dit beleidsplan is tot stand gekomen op basis van een zelfevaluatie en een brainstormsessie met interne en externe deskundigen. Daarnaast zijn in dit beleidsplan ook de resultaten verwerkt van de kunstmonitor uit 2014 en het onderzoek onder het Digipanel uit 2015.

Kunstmonitor 2014

Unithoofden van het Jeroen Bosch Ziekenhuis zijn in november 2014 gevraagd deel te nemen aan een kunstmonitor. Dit onderzoek was bedoeld om in kaart te brengen wat de stand van zaken is met betrekking tot de ‘healing environment’ in het Jeroen Bosch Ziekenhuis. Hoe tevreden zijn unithoofden over de kunst in het ziekenhuis en de eigen afdeling? En in hoeverre vinden zij dat de kunstcommissie erin is geslaagd een ‘healing environment’ te realiseren in het ziekenhuis?

De belangrijkste resultaten van de kunstmonitor 2014 zijn:

  • Unithoofden zijn tevreden over de kunst in het ziekenhuis en de eigen afdeling. Het gaat dan in het bijzonder om de XL-prints, de digitale kunst en de wisselexposities op de Boulevard.
  • Unithoofden zijn van mening dat de ‘healing environment’ in het ziekenhuis in het algemeen beter tot ontplooing is gekomen dan op de eigen afdeling. Op het gebied van troost is er op afdelingen en poliklinieken ruimte voor verbetering.
  • 25 procent van de unithoofden is bekend met de route die doorlopen dient te worden bij een kunstaanvraag. De meerderheid van de unithoofden (63) procent weet dat het ziekenhuis beschikt over een secretaris kunst. Echter, slechts 20 procent van de unithoofden is op de hoogte van het feit dat de secretaris van de kunstcommissie het aanspreekpunt is voor kunstgerelateerde zaken.
  • Van de unithoofden die in het verleden – via verschillende routes – een kunstaanvraag hebben ingediend, is de helft tevreden over de afhandeling.

Foto van een wisselexpositie op de Boulevard

Digipanel 2015

In 2015 heeft de kunstcommissie het digipanel van het Jeroen Bosch Ziekenhuis gevraagd hoe tevreden zij zijn over de kunst en ‘healing environment’ in het ziekenhuis. Het digipanel bestond op dat moment uit 863 patiënten, waarvan 563 patiënten uiteindelijk hebben meegedaan aan het onderzoek.

De belangrijkste resultaten van het Digipanel in 2015 zijn:

  • Het merendeel van de patiënten denkt dat kunst een belangrijke rol kan spelen in de ‘healing environment’. Kunst kan helpen bij het creëren van een omgeving waarin patiënten op hun gemak worden gesteld, zo geven zij aan. 75 procent van de ondervraagden vindt dat kunst afleiding en troost biedt.
  • De XL-prints, binnentuinen, muurschilderingen, schilderijen en wisselexposities spreken patiënten het meest aan. Toneelvoorstellingen op de Boulevard en concerten in de kapel het minst.
  • Bijna de helft van de patiënten is enthousiast over het idee van een wandelroute langs de verschillende kunstwerken in en om het ziekenhuis. Slechts 6 procent is bekend met de kunstfolder van het JBZ, waarin een dergelijke wandeling staat.
  • Dat de kunstcommissie samenwerkt met kunstenaars uit de regio wordt door ruim de helft van de patiënten als belangrijk bestempeld. 13 procent vindt dit daarentegen niet relevant.
Code KUN-046
Laatste revisie: 1 juli 2021 - 10:54