Onderzoek

Koemelk-provocatietest bij kinderen

Een koemelk-provocatietest is een test waarbij we een eventuele reactie op koemelk uitlokken.

Dit uitlokken noemen we provocatie. We doen dit om zeker te weten of de klachten die uw kind heeft, passen bij een koemelkallergie. De test gebeurt onder medisch toezicht. In de folder ‘Koemelk provocatietest’ leest u meer over dit onderzoek.

Betrokken afdelingen

Code KIN-177
Laatste revisie: 11 juli 2019 - 14:03

Koemelk-provocatietest bij kinderen