Klinische revalidatie na een beroerte: Ontslag… en dan?

Tijdens de eerste teambespreking schat het behandelteam in hoe lang uw opname gaat duren.

We bespreken met u wat de voorwaarden zijn om met ontslag te kunnen gaan. Ook geven we u een voorlopig ontslagdatum. Deze datum kunnen we tijdens de vervolgbesprekingen van het behandelplan bijstellen, of definitief maken.

Als u klaar bent met de klinische revalidatie, heeft u mogelijk nog hulpvragen waaraan u wilt werken. Vaak volgt er daarom nog een nabehandeling.  

Voorbereidingen voor ontslag

In de behandelfase bereiden we u en uw mantelzorger(s) al voor op ontslag. We bespreken de ontslagvoorwaarden met u. We kijken naar wat u zelfstandig zal kunnen en waar u nog hulp bij nodig heeft. Als dat nodig is, oefenen we het hier. In de weekenden kunt u dit zelf thuis doen, of samen met uw mantelzorger.

Ook kijken we samen met u en uw mantelzorger(s) naar welke voorzieningen, hulpmiddelen en zorg er eventueel nodig zijn om zo zelfstandig mogelijk te kunnen functioneren.

tolbrug ontslag en dan

Na de klinische revalidatie

Als u de revalidatie nog niet afgerond heeft als u met ontslag gaat, dan volgt er een nabehandeling. Dit kan een poliklinische revalidatie zijn bij Tolbrug in ’s-Hertogenbosch of Uden. Soms wordt de therapie voortgezet bij een behandelaar bij u in de buurt (bijvoorbeeld bij een fysiotherapiepraktijk in uw woonplaats). Het behandelteam adviseert u hierover. Ook tijdens de nabehandeling blijft u onder controle bij de revalidatiearts.

Tijdens de nabehandeling is er aandacht voor uw eigen specifieke hulpvragen. Daarbij kan er aandacht zijn voor terugkeer naar uw werk, het oppakken van hobby’s en andere activiteiten. Maar ook voor het vinden van een nieuw evenwicht binnen uw gezin en omgeving, het omgaan met vermoeidheid, enzovoort.

Lees voor meer informatie ook: revalidatie na een beroerte, praktische informatie. 

Leefstijl

Een gezonde en bewuste leefstijl is belangrijk tijdens uw revalidatie én daarna. Een gezonde leefstijl draagt bij aan uw herstel. De kans dat u opnieuw een beroerte krijgt, wordt kleiner.

Actieve leefstijl

Bewegen is belangrijk, zeker als u minder mobiel bent dan voorheen. Dit hoeft niet altijd in de vorm van sport te zijn, het kan ook om dagelijkse activiteiten gaan. Onze module 'Actieve leeftstijl' helpt u om een vorm van bewegen te vinden die bij u past.

Voor uw eigen welzijn is het belangrijk om een goede balans te vinden tussen inspanning en rust. Het vinden van deze balans is een centraal thema voor veel revalidanten.

Gezonde leefstijl

Bij een gezonde leefstijl kunt u denken aan voeding. Op regelmatige momenten gezond en gevarieerd eten, geeft u meer energie. Soms is het wenselijk om af te vallen of aan te komen. Verder is het goed om te kijken of u eventuele ongezonde gewoonten (zoals roken) kunt afleren.

Uw therapeuten geven u elk vanuit hun eigen vakgebied adviezen voor het leven na de revalidatie.

Laatste revisie: 21 april 2020 - 13:36