Klinische revalidatie na een beroerte: Observatiefase

Uw revalidatie start met een observatiefase. Deze duurt meestal twee tot drie weken.

We bekijken samen met u wat u allemaal nog kunt en wat niet meer (goed) gaat. Daarnaast kijken we naar wat u nodig heeft om weer thuis te kunnen zijn.

In de observatiefase doen we verschillende testen en onderzoeken. Dit is noodzakelijk om een goede prognose te kunnen stellen, dus om aan te kunnen geven wat de verwachtingen voor de toekomst zijn. Daarnaast doet u oefeningen en voert u praktische activiteiten uit. Daarmee krijgen de behandelaars een indruk van uw mogelijkheden.

Bij uw behandeling zijn meerdere zorgverleners betrokken, ieder vanuit hun eigen vakgebied. Zij vormen samen uw behandelteam. Dit team staat onder leiding van uw revalidatiearts. Aan het einde van de observatiefase maken we een behandelplan

Behandelplan

In uw behandelplan staat wat uw hulpvragen zijn en wat we met uw behandeling willen bereiken (het doel). Dit plan vormt een houvast voor uw gehele revalidatieperiode. In de eerste bespreking van het behandelplan bespreekt het behandelteam hoe lang uw klinische revalidatie naar schatting gaat duren.

Tijdens een team-nabespreking bespreekt de revalidatiearts met u uw behandelplan en de voorlopige ontslagdatum. Na vier tot zes weken bekijken we hoe ver u bent met het bereiken van uw doelen en uw hulpvragen. Vervolgens stellen we een nieuw behandelplan op. Zo nodig passen we het revalidatiedoel en de ontslagdatum aan.

Team-nabespreking

De revalidatiearts bespreekt het behandelplan met u en uw naaste of mantelzorger. Dit noemen we een team-nabespreking. De revalidatiearts bespreekt de stand van zaken rondom uw revalidatie met u en neemt het behandelplan en de doelstellingen met u door. U kunt in dit gesprek ook uw vragen en wensen bespreken met uw revalidatiearts. Op uw therapieplanning staat wanneer dit gesprek plaatsvindt.        

Prognose

Prognose betekent het vermoedelijk verloop. Het gaat om een inschatting: op welk niveau kunt u in de toekomst functioneren? We stellen deze prognose zodat de revalidatiedoelen hierop afgestemd kunnen worden en u zich beter kunt voorbereiden op ontslag. We geven een prognose rondom het herstel van de arm/handfunctie, communicatie, loopvaardigheid en ADL zelfstandigheid.

Om tot een goede prognose te komen, is het belangrijk dat we verschillende testen bij u doen. Dat gebeurt tijdens de observatiefase. Daarnaast zijn er enkele andere factoren van belang, zoals uw leeftijd, sociaal netwerk en de ernst van de aandoening.

Tijdens iedere teambespreking komt de prognose aan bod en, als het nodig is, stellen we deze bij.

Therapieën

De therapieën starten de dag na opname. U ontvangt hiervoor uw therapieprogramma van de verpleegkundige. Naast de individuele therapieën plannen we voor u enkele groepstherapieën, afhankelijk van uw beperkingen. Bijvoorbeeld:

  • ochtendtraining
  • lunchgroep
  • functionele oefengroep
  • rolstoeltraining
  • arm/handgroep
  • communicatiegroep

Groepstherapieën

Bij groepstherapie oefent u samen met andere revalidanten, onder begeleiding van één of meerdere behandelaars. Binnen de groepstherapie komt u revalidanten tegen die vergelijkbare problemen hebben. Natuurlijk werkt iedere revalidant aan zijn of haar eigen doelen en bieden wij de oefeningen op maat aan. U leert binnen de groepstherapie van en met elkaar. Veel mensen vinden het deelnemen aan een groepsbehandeling prettig en motiverend. Het behandelteam bepaalt in overleg met u welke groep voor u van belang is.

In onderstaand filmpje ziet u een voorbeeld van hoe een dag van een revalidant bij Tolbrug verloopt.

Je kunt deze video niet zien. Wat nu?

Je hebt onze cookies (nog) niet geaccepteerd. Daarom kun je deze en andere video's niet bekijken op onze website. Wil je de video's wel kunnen zien? Klik dan op Accepteer cookies. Meer weten? Lees dan onze cookieverklaring.

Laatste revisie: 10 januari 2019 - 13:27