Klinische revalidatie na een beroerte: Behandelfase

Het doel van uw behandeling is dat u weer zo goed mogelijk kunt functioneren in uw eigen woonomgeving.

Het behandelplan is de rode draad van uw behandeling. Wat er in het behandelplan komt en hoe lang de behandelfase duurt, is per persoon verschillend. Om de vier weken bespreekt het behandelteam uw voortgang. Zo nodig stellen we uw plan bij. Na deze teambespreking hebben u en uw naaste/mantelzorger een afspraak met uw revalidatiearts.

Mensen vinden het revalideren op Tolbrug vaak intensief; het vraagt veel inspanning. Uit onderzoeken is gebleken dat deze intensiteit van belang is voor uw herstelproces. U leert veel en u heeft vaak een vol programma, maar uiteraard is er ook aandacht voor rustmomenten. Ook op de momenten dat u geen therapie krijgt, leert u door te oefenen, zelf of met hulp.

Revaliderend werken

Revaliderend werken betekent dat u ook buiten de therapietijd intensief vaardigheden oefent die van belang zijn voor het dagelijks functioneren. Samen met de verpleging oefent u bijvoorbeeld alledaagse handelingen, het lopen of doet u oefeningen van de therapeuten. Uw mantelzorger(s) kan hierin een belangrijke rol spelen. Ook zij kunnen samen met u extra oefenen. Voorlopig zijn 'gewone' dagelijkse dingen voor u dus therapie. 

Als u in het weekend in de kliniek blijft, dan oefent u zoveel mogelijk samen met de verpleging en/of mantelzorgers uw dagelijkse activiteiten. Gaat u in de weekenden naar huis? Dan is het oefenen thuis ook een belangrijk onderdeel van de revalidatie. Een hulpmiddel voor het zelf oefenen is het boek 'Snel in beweging'. Dit is een boek met oefeningen waarmee u zelfstandig kunt oefenen. Uw behandelaars geven aan welke oefeningen voor u van toepassing zijn.

tolbrug behandelfase revaliderend werken 1

tolbrug behandelfase revaliderend werken 2

In onderstaand filmpje ziet u een voorbeeld van hoe een dag van een revalidant bij Tolbrug verloopt.

Je kunt deze video niet zien. Wat nu?

Je hebt onze cookies (nog) niet geaccepteerd. Daarom kun je deze en andere video's niet bekijken op onze website. Wil je de video's wel kunnen zien? Klik dan op Accepteer cookies. Meer weten? Lees dan onze cookieverklaring.

Deleted content encountered, site owner alerted.

Therapieën

Revalidatie vraagt motivatie en inzet. Maar u staat er niet alleen voor. Uw behandelteam ondersteunt u hierbij. Het team is gespecialiseerd en geschoold in revalideren na een CVA/beroerte en werkt zo veel mogelijk volgens de nieuwste inzichten.

Wekelijks krijgt u een programmaoverzicht met daarop uw therapieën. Hierop ziet u op welke dagen en tijden u therapie heeft. U krijgt te maken met behandelaars vanuit verschillende vakgebieden, bijvoorbeeld fysiotherapeuten, logopedisten, ergotherapeuten en maatschappelijk werkers. Ook in de behandelfase krijgt u naast individuele therapieën te maken met groepstherapieën (bijvoorbeeld de arm/handgroep, loopgroep, communicatiegroep, enz). Op die manier kunt u nog beter oefenen. 

Cognitieve behandeling

Naast problemen met het bewegen (de motorische beperkingen), zijn er vaak ook ‘onzichtbare’ gevolgen. Het gaat hierbij om de zogeheten cognitieve problemen, zoals geheugenproblemen, aandachtsproblemen, problemen met het logisch ordenen van handelingen en waarnemingsproblemen. Op Tolbrug werken we met een specifieke behandelmethode om u te leren omgaan met deze cognitieve beperkingen.

Weekendverlof

Als onderdeel van uw revalidatie werken we met u toe naar uw weekendverlof. Dit is een goede voorbereiding op uw toekomstige thuissituatie. Vaak komen er tijdens dit verlof bepaalde situaties aan het licht waaraan u bij ons nog kunt werken.

Hoe lang?

In overleg met u bespreken we hoe lang u naar huis gaat. Dat kunnen enkele uren zijn, of van vrijdagmiddag om 17.00 uur tot zondagavond 19.45 uur.

Vervoer naar huis

Als u op weekendverlof gaat, regelt u zelf uw vervoer. U kunt ook met de taxi naar huis gaan voor het weekendverlof. Maar deze ritten worden niet door elke verzekering vergoed. Neemt u hiervoor contact op met uw zorgverzekeraar.

Huiswerkoefeningen

Van sommige therapeuten krijgt u huiswerkoefeningen mee voor in het weekend. Bijvoorbeeld het oefenen van het lopen thuis, in de tuin of op de trap; kookopdrachten of spraakopdrachten. Maar ook opdrachten waarbij u en/of u naasten opschrijft wanneer en in welke mate u vermoeid bent. Met die informatie kunnen we de behandeling en de adviezen afstemmen op uw persoonlijke situatie.

Mantelzorg

Mantelzorgers zijn mensen die langdurig en onbetaald voor u zorgen. Bijvoorbeeld uw partner, ouder of kind, of een ander familielid, vriend of kennis.

De gevolgen van hersenletsel zijn niet alleen voor uzelf merkbaar, maar ook voor uw (naaste) omgeving. Op Tolbrug vinden wij het belangrijk om ook uw mantelzorgers te betrekken bij uw revalidatieprogramma. Wij doen dat met begeleiding en voorlichting. Daarmee ondersteunen wij uw mantelzorgers én kunnen zij op hun beurt uw revalidatie ondersteunen.

Hoe betrekken wij uw mantelzorgers?

  • We brengen in kaart wat uw mantelzorger(s) kan betekenen tijdens en na uw revalidatie.
  • We regelen en bespreken meeloopdagen en weekendverlof.
  • We zorgen dat u samen kunt oefenen.
  • We betrekken hen bij het stellen van doelen en behandelplanbesprekingen.
  • We leren vaardigheden aan om u te kunnen begeleiden.
  • We geven ze meer inzicht in uw functioneren.
  • Het is voor u en uw mantelzorger belangrijk dat uw mantelzorger betrokken is bij uw revalidatie.

tolbrug behandelfase mantelzorg

Hulpmiddelen

Op Tolbrug maken we soms gebruik van hulpmiddelen. Hierbij kunt u denken aan aangepast schoeisel, spalken, communicatiehulpmiddelen, enz. We hebben hiervoor enkele specialistische spreekuren, bijvoorbeeld het loopspreekuur, spasticiteits- en schoenenspreekuur. Als u hiervoor in aanmerking komt, dan bespreekt uw revalidatiearts dit met u.

tolbrug behandelingsfase hulpmiddelen

Laatste revisie: 16 januari 2019 - 16:46