Klachten over andere organisaties

In het JBZ is een aantal zelfstandige organisaties gevestigd. Zij hebben een eigen klachtregeling en eigen klachtenfunctionarissen.

Als u niet tevreden bent of als uw ervaring anders is dan wat u had verwacht, probeer dit dan ook in die gevallen eerst te bespreken met de betrokken zorgverlener. Als u daar hulp bij nodig hebt, of u komt er niet uit met de zorgverlener, kunt u bij klachten over deze organisaties rechtstreeks contact opnemen met hen. Dit geldt voor:

Klachten over acute zorgvraag

Bij een acute zorgvraag kunt u buiten kantooruren terecht bij de huisartsenpost. Ook dit is een aparte organisatie. Zo nodig stuurt men u door naar de Spoedeisende Hulp (SEH), de SEH is wel onderdeel van het JBZ.

Klachten over voorzieningen

Ook bepaalde voorzieningen in het ziekenhuis zijn in handen van andere organisaties:

Natuurlijk kunnen onze klachtenfunctionarissen u ook aan deze informatie helpen en u wegwijs maken.

Laatste revisie: 24 december 2018 - 11:46