Kinderrevalidatie

Bij Tolbrug bieden wij voor kinderen alleen poliklinische revalidatiebehandelingen.  

‘Poliklinisch revalideren’ betekent dat uw kind tijdelijk een of meer keren per week bij ons langs komt om te revalideren, alleen of in een groep. Uw kind wordt dus niet opgenomen. Alle revalidatiebehandelingen voor kinderen vinden in principe plaats bij kinderexpertisecentrum Atlent.  

Met goede begeleiding leren wij uw kind (weer) zo zelfstandig mogelijk te functioneren.

De duur van de behandeling van uw kind hangt af van uw situatie. Deze wordt in overleg met uw kind, u, de arts van uw kind en het behandelteam vastgesteld in de loop van het revalidatieproces.

Uw kind staat centraal

U bent met uw zoon of dochter van harte welkom bij Tolbrug. Wij hebben alle kennis en ervaring in huis om uw kind en u professioneel te ondersteunen op al deze gebieden:

  • Samen met u leren we uw kind zo zelfstandig mogelijk functioneren.
  • We geven als u dat wilt begeleiding aan u en adviseren u over toekomst, opvoeding en school.
  • We weten alles over praktische hulpmiddelen en aanpassingen die de situatie thuis en op school kunnen vergemakkelijken.

Elk kind is anders. Vanzelfsprekend vormt zijn of haar eigen hulpvraag altijd, samen met die van u, ons vertrekpunt. We richten ons dus op de gebieden die u samen met uw kind bij ons onder de aandacht brengt. Daarbij betrekken we u als ouders of verzorgers zoveel mogelijk bij de zorg voor uw kind. Dat is vertrouwd voor uw kind en u kunt daardoor uw zorg thuis op een soortgelijke manier aanpakken.

Revalidatieproces

Voordat uw kind in aanmerking komt voor revalidatie, moeten er een aantal dingen geregeld worden. Vervolgens bestaat het revalidatieproces uit een aantal verschillende stappen.

Aanmelding

Om gebruik te maken van onze begeleiding heeft u een verwijzing nodig van een huisarts of medisch specialist, bijvoorbeeld de kinderarts. U hoort daarna binnen twee weken wanneer uw kind terecht kan voor een gesprek met onze revalidatiearts.

Medische gegevens

Hoe meer wij weten over de medische situatie van uw kind, hoe beter we hem of haar kunnen begeleiden. Wilt u daarom de informatie die u heeft van andere specialisten of therapeuten vooraf aan ons opsturen of meenemen bij uw eerste gesprek?

Ons postadres is:

Tolbrug

Postbus 90153

5200 ME 's-Hertogenbosch

Vermeld u op de envelop de naam van uw revalidatiearts.

(Inscannen en) mailen kan natuurlijk ook, naar tolbrug-poli-kinderen@tolbrug.nl, ter attentie van de afdeling Kinderrevalidatie.

Uiteraard zullen wij deze gegevens vertrouwelijk behandelen.

Eerste bezoek

Het bezoek aan de revalidatiearts duurt een half uur. De arts heeft een gesprek met uw kind en u. Ook voert hij of zij een lichamelijk onderzoek uit bij uw kind.

Plan van aanpak

Aan de hand van deze informatie maakt de arts een plan van aanpak, samen met uw kind en u. Dit kan een eenmalig advies zijn of een voorstel voor een vervolg, zoals:

  • verder onderzoek en/of behandeling bij Tolbrug. De revalidatiearts kan hiervoor verschillende behandelaars inschakelen.
  • behandeling op een andere locatie, bijvoorbeeld door een fysiotherapeut bij u in de buurt.
  • regelmatige controles in de polikliniek, om de ontwikkeling van uw zoon of dochter in de gaten te houden.

Hoe het vervolg er ook uitziet, de revalidatiearts blijft altijd eindverantwoordelijk voor de behandeling en begeleiding van uw kind. Zo blijft bij één deskundige alle kennis aanwezig voor de allerbeste begeleiding van uw zoon of dochter.

Voor u als ouder

Als ouder kunt u geconfronteerd worden met een aantal praktische vragen rondom de beperking of ziekte van uw kind.

Door de bijzonderheden van uw kind krijgt u misschien te maken met specifieke problemen bij de opvoeding. We kunnen u hierbij adviseren. Onze maatschappelijk werker heeft kennis over:

  • opvoedingsvragen
  • lichamelijke verzorging
  • het leren van vaardigheden om de ontwikkeling van uw kind te stimuleren
  • het aanvragen van ondersteuning thuis

Indien u hierover vragen heeft, kunt u dit aangeven bij uw revalidatiearts.

Afspraak plannen

De afspraken worden gepland door de afdeling Centrale Planning. U wordt door hen gebeld om een afspraak te maken. De afdeling Centrale Planning is dagelijks bereikbaar tussen acht en tien uur. Zij zijn bereikbaar op telefoonnummer: (073) 553 56 00.

Therapieprogramma

Als uw kind kan starten met het behandelprogramma, ontvangt u wekelijks een therapieprogramma per e-mail of per post. U kunt uw gegevens doorgeven bij de balie. In dit programma kunt u lezen welke therapieafspraken uw kind in de daaropvolgende week heeft en op welke dagen, tijden en locatie.

Therapieën kunnen plaats vinden tussen 8.00 uur en 17.30 uur. Voor kinderen die naar school (niet naar de Mytylschool) gaan, zullen wij zoveel mogelijk de therapieën plannen buiten schooltijd.

Kan uw kind niet komen?

Voor de planning van de therapie is het van belang dat u het tijdig doorgeeft als uw kind niet beschikbaar is voor therapie.

U kunt een afspraak afzeggen door, minimaal één werkdag van tevoren te bellen naar de afdeling Centrale Planning tussen 8 en 12 uur 's ochtends.

Groepstherapie

Uw kind kan een voorschrift krijgen voor groepstherapie, bijvoorbeeld voor de fitnessgroep. Deze therapieën worden op vaste dagen en tijdstippen gepland. Helaas kan dit niet aangepast worden aan de beschikbaarheid van uw kind en uzelf.

Als uw kind ook individuele therapieën krijgt, worden deze zo veel mogelijk om de groepstherapie heen gepland.

Informatieboekje

Alle belangrijke informatie over de poliklinische revalidatiebehandeling van uw kind hebben wij verzameld in een handig informatieboekje. Lees de informatie in dit boekje goed door. U bent dan goed voorbereid.

Heeft u nog vragen?

Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen? Neemt u gerust contact met ons op. Wij zijn te bereiken via (073) 553 56 00 op werkdagen van 08.30 tot 12.00 uur en van 14.00 tot 16.30 uur. Mailen kan natuurlijk ook, naar info@tolbrug.nl.

Code REV-115
Laatste revisie: 16 mei 2019 - 21:29