Kinderorthopedie

Bij kinderen hebben problemen aan gewrichten, botten, spieren en pezen vaak een andere oorzaak dan bij volwassenen.

Door de groei en ontwikkeling van een kind kunnen problemen die in het begin nog mild zijn, verergeren. Ze kunnen dan grote gevolgen hebben voor het bewegen en functioneren van het kind. Vanwege deze specifieke problematiek kunnen kinderen met orthopedische problemen het beste worden verwezen naar een gespecialiseerde orthopeed, een kinderorthopeed.

In het Jeroen Bosch Ziekenhuis werken twee kinderorthopeden: Arjan Plat en Conny Douw. Zij zijn algemeen orthopedisch chirurg en hebben zich daarnaast gespecialiseerd in de behandeling van kinderen. Door hun inmiddels uitgebreide expertise en ervaring op het gebied van de kinderorthopedie, kunnen zij erg goed onderscheiden of - en op welke leeftijd - behandeling nodig is. Zo nodig kunnen specifieke problemen al direct na de geboorte aangepakt worden.

Laatste revisie: 27 februari 2019 - 13:41