Headerafbeelding
Kersenbloesem in de binnentuin
Afdeling

Kinderobesitas expertisecentrum (Obesity Lifestyle Intervention Centre, OLIC)

Het Obesity Lifestyle Intervention Centre is bedoeld voor kinderen met (ernstig) overgewicht.

Obesitas noemen we ook overgewicht. Bij OLIC onderzoeken we waarom uw kind overgewicht heeft. Er zijn verschillende oorzaken die zorgen voor overgewicht. De kans dat er sprake is van een lichamelijke oorzaak is heel klein. We bespreken of het overgewicht komt door de manier waarop uw kind leeft (leefstijl) en of er psychische oorzaken een rol kunnen spelen. Door gesprekken en onderzoeken proberen we te ontdekken welke oorzaken bij uw kind een rol spelen. Als we dit beter begrijpen, bekijken we samen welke aanpak het beste bij uw kind en uw gezin past.

Lees meer

De basis van de aanpak is vaak een aanpassing in de leefstijl (voeding, beweging en ontspanning). Samen met u bekijken we welke ondersteuning hierbij nodig is. We verwijzen u dan door naar een zorgverlener bij u in de buurt. Dit kan bijvoorbeeld een fysiotherapeut, psycholoog of diëtist zijn.

Over dit spreekuur

Alle belangrijke informatie op een rij

Praktische tips

Uw afspraak in het ziekenhuis

Hoe bereidt u zich voor op uw afspraak in het ziekenhuis? Lees voor uw eerste afspraak op onze website alles over het voorbereiden van een afspraak in het ziekenhuis.

Wat neemt u mee voor uw kind?

Bij iedere afspraak in het ziekenhuis moet u meenemen: een geldig legitimatiebewijs, JBZ-patiëntenpas en het Actueel Medicatie Overzicht (AMO) van uw kind. Hier vindt u meer informatie over wat u moet meenemen.

Controleer de zorgverzekering van uw kind

Het is uw eigen verantwoordelijkheid na te gaan of uw kind verzekerd is voor de zorg waarvoor u naar het Jeroen Bosch Ziekenhuis komt. Bekijk van tevoren uw polisvoorwaarden of informeer bij uw zorgverzekeraar.

MijnJBZ voor kinderen

Kinderen onder de 12 jaar en hun ouders kunnen niet inloggen in het dossier van het kind in MijnJBZ. Wilt u informatie in het dossier inzien? Bespreek dit dan met de zorgverlener of maak gebruik van het formulier ‘Aanvraag kopie medische gegevens’.

Gegevens delen

Wilt u dat zorgverleners buiten het Jeroen Bosch Ziekenhuis uw medische gegevens kunnen inzien? Dan moet u het JBZ toestemming geven om uw gegevens beschikbaar te stellen.

Rechten en plichten voor kinderen

Kinderen en hun ouders hebben in het ziekenhuis rechten en plichten. Hier vindt u een overzicht.

Naar de dokter? 3 goede vragen!

Als u met uw kind naar de arts gaat voor onderzoek of behandeling, heeft u altijd meerdere mogelijkheden waaruit u kunt kiezen. Wat het beste bij uw kind past, hangt van een aantal zaken af. Het is belangrijk om samen met uw arts deze zaken op een rijtje te zetten. Dit kunt u doen door 3 goede vragen te stellen.

Onze zorgverleners

Maak hier kennis met het behandelteam.
Profielfoto zorgverlener Jolanda van Delft
J.P.M. van Delft - de Koning
Kinderlongverpleegkundige
Dr. E.G.A.H. van Mil
Kinderarts-endocrinoloog
Profielfoto zorgverlener Martine Timmermans
M.J. Timmermans- van Rijswijk
Verpleegkundig specialist
Bekijk ons team
Code KIN-134
Laatste revisie: 13 augustus 2019 - 15:16
Over dit spreekuur

Kinderobesitas expertisecentrum (Obesity Lifestyle Intervention Centre, OLIC)

Een behandeling bij OLIC betekent hard werken. Het vraagt veel van u en uw gezin. Het zal een drukke tijd zijn voor u samen. Wij kunnen uw kind alleen goed helpen als u zich volledig inzet. Dit betekent dat we verwachten dat u bij alle afspraken aanwezig bent.

Afspraak

Ongeveer 4 weken van tevoren, laten we u weten wanneer er een nieuwe afspraak is. Het zou fijn zijn wanneer u van tevoren bedenkt of er belangrijke momenten zijn, waardoor de afspraak niet uitkomt. Denk hierbij aan proefwerkweek, schoolreis, vakanties.

Kunt u niet naar de afspraak komen? Laat het ons minimaal 2 weken van tevoren weten, zodat we een ander kind kunnen inplannen.

Nadat uw kind is aangemeld, maken we met u een afspraak op de polikliniek Kindergeneeskunde. U en uw kind krijgen die dag verschillende gesprekken. Elk gesprek duurt een half uur. Houdt u er rekening mee dat de afspraak in totaal ongeveer twee uur duurt. De verpleegkundige is tijdens de behandeling van uw kind uw aanspreekpunt. 

Uit onderzoek is gebleken dat we veel informatie nodig hebben om een verandering van leefstijl in gang te zetten. Daarom stellen wij u persoonlijke vragen die u en uw kind kunnen overvallen. We stellen vragen over onder andere psychische problemen, huisvestings- en financiële problemen. Aan uw kind stellen we vragen over onder andere school, vriendjes en vrije tijdsbesteding.  

Gespecialiseerd kinderverpleegkundige/Verpleegkundig specialist

Allereerst ziet u de gespecialiseerd kinderverpleegkundige of verpleegkundig specialist. Zij legt u uit hoe het traject verloopt en is uw aanspreekpunt tijdens het zorgpad. Daarnaast ziet u haar regelmatig tijdens de controle gesprekken. Zij geeft dan onder andere uitleg over de werking van het lichaam bij overgewicht en over andere zaken die te maken hebben met overgewicht. Daarnaast is zij een belangrijk aanspreekpunt wanneer er zorgverlening thuis wordt, of is opgestart.

De verpleegkundig specialist zorgt ervoor dat de medische en verpleegkundige behandeling op elkaar zijn afgestemd. Zij mag medische handelingen uitvoeren en werkt in dit zorgpad naast de kinderarts.

De kinderarts

De kinderarts bekijkt welke klachten uw kind heeft. Ook vraagt hij naar de ziektegeschiedenis van uw kind en de familie. Hiermee onderzoekt hij of er een medische oorzaak is dat het overgewicht kan verklaren. Hij onderzoekt ook of uw kind lichamelijke klachten heeft die zijn ontstaan door het overgewicht. Bijvoorbeeld problemen met sporten of bewegen.

De pedagogisch hulpverlener

De pedagogisch hulpverlener maakt een overzicht hoe er binnen het gezin wordt omgegaan met het overgewicht. Maar ook wat u en uw kind al hebben ondernomen en wat hiervan het effect was. Samen met u kijken we welke systeemfactoren hierop van invloed kunnen zijn. Hiermee bedoelen we bijvoorbeeld jullie gezinssamenstelling, opvoedingsstijl en of er mogelijk spelende problematiek in het gezin is.

De psycholoog

De psycholoog bespreekt welke factoren in het gedrag en de stemming van uw kind van invloed kunnen zijn op de leefstijl. We proberen zo een beeld te krijgen wat een belemmering is en wat goed werkt voor uw kind. 

Uitkomsten

Na de eerste gesprekken gaan u en uw kind weer naar huis. Iedereen die u die dag gesproken heeft, komt daarna samen voor overleg. We maken samen een vervolgplan. De verpleegkundige belt u terug om te laten weten wat er besproken is. 

Wat vinden wij belangrijk?

Wij vinden het erg belangrijk dat we open en eerlijk met elkaar kunnen praten. Wij willen graag met uw meedenken over de beste behandelmogelijkheden. Heeft u vragen of opmerkingen? Wacht dan niet tot de volgende afspraak, maar bel of mail ons meteen.

Vraag dan naar de gespecialiseerd kinderverpleegkundige.

Het kan zijn dat het team het nodig vindt om uw kind verder te onderzoeken. Bijvoorbeeld een OGTT of RMR onderzoek. Via deze onderzoeken krijgen we een beeld van de lichamelijke conditie. Bijvoorbeeld hoe de suikerstofwisseling in het lichaam werkt. Ook kunnen andere zorgverleners in het ziekenhuis ingeschakeld worden. Bijvoorbeeld een diëtist op het gebied van voeding of fysiotherapeut op het gebied van bewegen/conditie.

Adviesgesprek

Na de eventuele vervolgonderzoeken en afspraken komt u samen met uw kind terug en maken we een plan van aanpak. We geven aan hoe wij denken dat uw kind het beste geholpen kan worden. De kinderarts of gespecialiseerd kinderverpleegkundige spreekt alle resultaten van de onderzoeken met u door en vertelt wat de conclusie van alle betrokken zorgverleners is. U spreekt daarna met de verpleegkundige en pedagogisch hulpverlener. In dit gesprek maken we afspraken om de verandering van de leefstijl in gang te zetten.

Het is de bedoeling dat de begeleiding hiervan bij u in de buurt gebeurt. Samen met u zoeken we naar een hulpverlener die bij jullie past. Binnen OLIC werken we namelijk samen met verschillende personen en organisaties. We werken samen met het Centrum voor Jeugd en Gezin, de jeugdgezondheidszorg (JGZ), hulpverleners die betrokken zijn vanuit de gemeente, huisartsen, diëtisten, fysiotherapeuten en psychologenpraktijken in de regio. Samen blijven we in de gaten houden of de behandeling effect heeft.

We vragen u dan ook toestemming om contact te kunnen leggen met alle betrokken zorgverleners.

Terugkom afspraken

Uw kind krijgt een controle bij de kinderarts, gespecialiseerd kinderverpleegkundige of pedagogisch hulpverlener. Hoe vaak dit is spreken we samen af. Tijdens deze afspraak bekijken we hoe het de afgelopen periode is gegaan. We bekijken of de begeleiding goed gaat en of er misschien iets in de behandeling aangepast moeten worden.

Heeft u nog vragen?

Bij vragen kunt u bellen naar de polikliniek Kindergeneeskunde, telefoonnummer: (073) 553 23 04. U kunt uw vragen ook mailen naar overgewichtkinderen@jbz.nl