Kanker en het coronavirus

Veel mensen die kanker hebben, maken zich zorgen over het coronavirus of hebben er vragen over.

Hieronder leest u welke specifieke afspraken en voorzorgsmaatregelen er gelden voor onze oncologische en hematologische patiënten. Deze informatie is opgesteld op basis van de actuele inzichten en kan aangepast worden als er nieuwe ontwikkelingen zijn rondom het coronavirus.

Heeft u vragen? Neem dan contact op met uw behandelend arts of verpleegkundig specialist.

Informatie over het Jeroen Bosch Ziekenhuis

Uw afspraak op de polikliniek Oncologisch Centrum

Begeleiders met gezondheidsklachten die overeenkomen met coronaklachten, zoals hoesten, niezen, keelpijn of koorts, vragen we dringend om niet mee te komen naar het ziekenhuis. Dit geldt ook voor begeleiders die in thuisquarantaine zijn.

Uw afspraak op de Dagbehandeling Oncologisch Centrum

U mag maximaal 1 begeleider meenemen naar de dagbehandeling (op het MOC, C1 en kamer 30 op verpleegafdeling C5 zuid). We vragen uw begeleider om 1,5 meter afstand te houden van de andere patiënten op de meerpersoonskamers.

Kanker en het coronavaccin

Vaccinatieadvies

We kunnen ons voorstellen dat u vragen heeft over het coronavaccin en uw situatie.

Omdat bescherming tegen COVID-19 belangrijk is, adviseren zowel het RIVM als de medisch specialisten (hematologie en oncologie), alle patiënten met kanker zich wel te laten vaccineren met het coronavaccin. Als u behandeld wordt in een wetenschappelijk onderzoek (klinische trial) vragen wij u voor vaccinatie eerst te overleggen met uw behandelend arts.

U wordt vanzelf opgeroepen voor de vaccinatie door de GGD of uw huisarts. Als u nu behandeld wordt met chemotherapie of immuuntherapie, plan de afspraak voor de vaccinatie niet in op de dag van de kuur.

Na vaccinatie blijven nog alle standaard preventieve maatregelen om infectie te voorkomen gelden. Gegevens over de werkzaamheid van vaccinatie bij patiënten die behandeld worden voor kanker ontbreken namelijk nog.

Informatie voor hematologische patiënten

Volledige hervaccinatie

Voor de volledige hervaccinatie komt u in aanmerking als u tussen 01-08-2020 en 01-08-2021 een infuus met rituximab heeft gehad en daarna niet meer.

Omdat rituximab in de periode vóór uw COVID-19 vaccinatie is gegeven is de werking van de vaccinatie mogelijk minder. Vandaar het aanbod om een volledige hervaccinatie te nemen.

Extra herhaalprik (2e booster)

Heeft u een hematologische aandoening en bent u in de afgelopen 2 jaar op controle geweest op de polikliniek? Dan komt u in aanmerking voor een extra herhaalprik (2e booster).

Bijwerkingen

Op dit moment zijn er geen aanwijzingen dat patiënten met kanker met de huidige en toekomstige vaccins extra risico lopen op (ernstige) bijwerkingen. Ook is er geen reden om aan te nemen dat het vaccin een negatieve invloed heeft op uw behandeling. Het maakt daarbij niet uit of u behandeld wordt met chemotherapie, immuuntherapie, hormonale therapie of doelgerichte therapie.

Aanvullende informatie voor patiënten die antistolling gebruiken

Gebruikt u antistolling (acenocoumarol of fenprocoumon via Trombosedienst of DOAC, bijvoorbeeld Rivaroxaban of Dabigatran)? Dan wordt u meestal van te voren gebeld wanneer u deze medicijnen moeten innemen en/of moet er  overleg plaatsvinden met trombosedienst welke dosering u moet innemen. Als u niet gebeld wordt als de vaccinatie is gepland, neem dan zelf contact op met de Trombosedienst of het JBZ.

Aanvullende maatregelen bij bloedplaatjesafwijkingen

Heeft u een verlaagd aantal bloedplaatjes (trombocytopenie), dan moet u de plek waar de injectie is gezet daarna goed dichtdrukken.

Meer informatie

Meer informatie vindt u op deze pagina van het RIVM.

Wilt u meer weten over coronavaccinaties in het algemeen? Kijk dan voor de laatste informatie op de website van het RIVM.

Algemene informatie over kanker en het coronavirus

Loop ik met kanker extra risico op corona?

De behandeling tegen kanker (vooral met chemotherapie of immunotherapie) kan invloed hebben op het immuunsysteem: uw weerstand is lager. Als u kanker heeft, behoort u daarom tot de risicogroep. Als u besmet raakt met het coronavirus bent u naar verwachting langer en/of ernstiger ziek.

Overigens lopen mensen met kanker evenveel risico op besmetting als niet-kankerpatiënten. Sluit uzelf dus niet op, ga vooral naar buiten en houd daarbij de landelijke richtlijnen aan. Bewegen is gezond en activeert juist het immuunsysteem. Kijk voor meer informatie over kanker en corona op kanker.nl

Nederlandse Vereniging voor Medische Oncologie

In de webinar van de Nederlandse Vereniging voor Medische Oncologie (NVMO) leggen specialisten uit welke maatregelen er worden genomen om u als patiënt te beschermen tegen het coronavirus: www.coronaenkanker.com. Een webinar is een interactieve live-uitzending via internet. Vaak kunt u doe later nog eens terugkijken.

Hematon

Heeft u multipel myeloom, lymfoom (inclusief CLL en waldenström), leukemie of MDS en wilt u meer weten over de gevolgen van het coronavirus voor uw zorg en uw dagelijks leven? Kijk dan naar deze webcast 'Hematon en corona'. In dit patiëntenprogramma geven hematologen uitleg over mogelijke veranderingen in de zorg en geven ze antwoord op de meest gestelde vragen van hemato-oncologische patiënten uit heel Nederland: www.medcasts.nl/hematonencorona. Een webcast is een bijeenkomst die via internet wordt uitgezonden.

Kanker.nl

Op de website van kanker.nl vindt u een overzicht met informatie en acties over corona voor mensen met kanker. Deze pagina wordt bijgehouden door kankerorganisaties en zorgprofessionals, zoals het KWF, NFK, IKNL en Soncos.

NFK

De Nederlandse Federatie van Kankerpatiënten organisaties(NFK) heeft op haar website het laatste nieuws over corona en kanker. Er is ook plek om ervaringen te delen en in contact te komen met lotgenoten.

Bijgewerkt: 18-05- 2022

Code COR-038
Laatste revisie: 5 oktober 2022 - 14:41