Jeroen Bosch Ziekenhuis organiseert symposium ‘Voeding en Kanker; wat (w)eten we eigenlijk’?

7 maart 2018

Op vrijdagmiddag 13 april 2018 houden het Jeroen Bosch Ziekenhuis het symposium 'Voeding en kanker; wat (w)eten we eigenlijk?'.  Tijdens deze informatieve en interactieve bijeenkomst geven verschillende sprekers informatie over het thema, en de deelnemers gaan ontdekken wat hun smaak is. Mensen met kanker en hun naasten zijn van harte welkom op deze gratis bijeenkomst.

Aanmelden is verplicht en kan tot 11 april via patiëntencommunicatie@jbz.nl of via (073) 553 65 77 (tijdens kantoortijden).

Voor veel mensen die kanker hebben, of hiervoor behandeld zijn, speelt voeding een belangrijke rol. Misschien heeft u last van verminderde eetlust of smaakverandering. Misselijkheid, gewichtstoename of verlies, zijn ook veel gehoorde klachten. Of u vraagt zich af wat u zelf op het gebied van voeding kunt doen.

Programma

De bijeenkomst vindt plaats op 13 april van 14.00 – 17.30 uur in het auditorium van het Jeroen Bosch Ziekenhuis. De zaal is open om 13.30 uur. De bijeenkomst begint met 3 presentaties van deskundigen: 

dr. Sandra Beijer spreekt over feiten en fabels op het gebied van voeding van en kanker. Zij werkt bij IKNL aan met onderzoeks- en voorlichtingsprojecten op dit gebied.

dr. Peter Klosse vertelt over de 'Smaakcheck' die hij heeft ontwikkeld. Deze 'smaakprofessor'  is gepromoveerd op smaak en smaakclassificatie.

Janny van de Laar is initiatiefnemer van het Kookcafé van het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis in Tilburg en geeft een presentatie. 

Na deze presentaties gaat u aan de slag met uw eigen 'smaakprofiel'. Van 15.30 – 17.00 uur gaat u in het personeelsrestaurant van het ziekenhuis ontdekken, proeven en geïnspireerd worden! 

Jeroen Bosch Ziekenhuis

In het Jeroen Bosch Ziekenhuis richten we ons op het bieden van voortreffelijke zorg. Zorg die veilig en gastvrij is en waarin een open dialoog mogelijk is tussen zorgverlener en patiënt. Zorg die gegeven wordt in een stimulerende omgeving waarin continu wordt gestreefd naar verbetering en kennisoverdracht. Bijvoorbeeld door onderzoek, samenwerking met andere zorgpartners en bedrijven en door het opleiden van jonge medische en andere professionals. Zorg waarbij gewerkt wordt vanuit één kerngedachte: Aandacht maakt ’t beter.

Het Jeroen Bosch Ziekenhuis uit ’s-Hertogenbosch is een groot STZ-ziekenhuis met ruim 760 bedden en zo’n 4.000 medewerkers. De 260 medisch specialisten binnen het JBZ  zijn georganiseerd in de Bossche Specialisten Coöperatie (BSC). Het JBZ verzorgt samen met de BSC de medisch-specialistische zorg in de regio  ’s-Hertogenbosch en Bommelerwaard. Bijzondere aandachtsgebieden zijn minimaal invasieve (robot)chirurgie en ketenzorg.

Laatste revisie: 27 juli 2020 - 10:19