Online intake

De Online Intake bestaat uit 24 vragen over alle aspecten van gezondheid en vitaliteit, zoals voeding, zelf-ontplooing en werkomgeving. Na het beantwoorden van deze vragen, krijg je een rapport toegestuurd waaruit blijkt hoe jouw organisatie scoort op gezonde en vitale medewerkers. Hierna volgt een intake gesprek met één van de JBZ-bedrijfsexperts. Vervolgens werken we samen een concrete aanpak uit om aantoonbaar te investeren in gezonde en vitale medewerkers.

Start Online Intake

Persoonlijk rapport

Zodra je de Online Intake hebt ingevuld, krijg je de resultaten van jouw organisatie in een rapport toegestuurd per e-mail. Dit rapport geeft overzicht van het totale vitaliteitsniveau van jouw organisatie, op teamniveau en individueel niveau. Het geeft inzicht in de meest prangende vitaliteitsuitdagingen. De theorie beschrijft hoe het rapport is opgebouwd.

JBZ voor bedrijven

Wat zijn de voordelen?

  • Een bewezen methodiek om een abstract thema als vitaliteit te concretiseren
  • Professionele begeleiding door bedrijfsexperts uit het JBZ
  • Een nulmeting op het gebied van vitaliteit
  • Een groei in werkvermogen van medewerkers
  • Bewuste medewerkers die aan de slag gaan met hun vitaliteit en gezondheid
  • Strategische bedrijfsdoelstellingen behalen
  • Terugdringen van verzuim.

Heb je graag extra ondersteuning van professionals met veel ervaring met vitaliteit binnen organisaties? Neem dan contact op met onze bedrijfsexperts.

Code JBB-012
Laatste revisie: 1 februari 2022 - 13:53