Donderdag 19 december 2019

JBZ vanaf 1 januari regioaanbieder diagnostiek voor VGZ-verzekerden

Zorgverzekeraar VGZ heeft ervoor gekozen om vanaf 1 januari 2020 per regio één partij verantwoordelijk te maken voor het uitvoeren van diagnostische onderzoeken. In de regio Brabant Noord wordt het Jeroen Bosch Ziekenhuis (JBZ) de regioaanbieder. Diagnostiek voor U is een grote aanbieder met veel VGZ-verzekerden in het klantenbestand. 

Op basis van deze uitkomsten bouwt Diagnostiek voor U haar activiteiten in de regio Brabant Noord af en stopt uiteindelijk per 1 januari 2021. Dit gaat in goed overleg met het JBZ en de betrokken huisartsgroepen, zodat inwoners uit de regio en huisartsen hier minimaal hinder van ondervinden. Hierbij is er veel aandacht voor een zorgvuldige inrichting van de dienstverlening en behoud van kwaliteit.

Wat betekent dit voor u als VGZ-verzekerde?

Als VGZ-verzekerde krijgt u uw diagnostisch onderzoek volledig vergoed. Het maakt niet uit of u dit onderzoek laat uitvoeren door het JBZ of door Diagnostiek voor U. Bij diagnostisch onderzoek kunt u denken aan bloedprikken, kweken en weefselonderzoek.

Onder VGZ vallen de volgende merken:

  • Univé
  • ZEKUR
  • BEWUZT
  • IZZ
  • IZA
  • UMC
  • Zorgzaam 

Betrokken Afdelingen

Laatste revisie: 25 maart 2020 - 13:25