JBZ doet aangifte

4 juni 2020

Tijdens de piekdrukte als gevolg van de Coronacrisis zijn de eisen om in de zorg te werken op landelijk niveau versoepeld om tekorten in de zorg op te vangen. In deze periode heeft korte tijd iemand in het Jeroen Bosch Ziekenhuis (JBZ) gewerkt als verpleegkundige die misbruik heeft gemaakt van deze versoepeling en niet voldoende was gekwalificeerd. 

Uit de toetsen leek het in eerste instantie alsof hij voldoende kennis en vaardigheden had om ingezet te worden als verpleegkundige. Hij had ook, naar eigen zeggen, een hiervoor passende opleiding afgerond. Toen hij na herhaald aandringen geen diploma’s kon overleggen en toen er signalen kwamen van vaste medewerkers van JBZ, dat hij niet voldeed, heeft JBZ na korte tijd weer afscheid genomen. 

Naar aanleiding van deze ontdekking hebben wij aangifte gedaan bij de politie. Op dit moment is het OM een strafrechtelijk onderzoek gestart. Daarnaast hebben wij zijn aanwezigheid in ons ziekenhuis gemeld bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. Wij onderzoeken intern, op grond van de vaste wettelijke regels, of deze persoon tot mogelijke schade heeft geleid. Vooralsnog zijn daarvoor geen aanwijzingen. 

Graag benadrukken wij dat de standaard procedure voor het aannemen van zorgpersoneel in het Jeroen Bosch Ziekenhuis zeer grondig en zorgvuldig gebeurt. Helaas is er in dit geval een persoon geweest die opzettelijk misbruik heeft gemaakt van de situatie in deze bijzondere tijden. We zijn geschokt door deze situatie en het bedrog in tijden waarin de continuïteit van de zorg meer dan ooit centraal staat. 

Noot voor redactie:

Voor meer informatie verwijzen wij ook naar het persbericht van het Openbaar Ministerie, zie www.om.nl.

Voor mediavragen belt u met de afdeling Marketing & Communicatie, telefoon       (073) 553 80 63 of stuurt u een e-mail naar communicatie@jbz.nl 
 

Laatste revisie: 27 juli 2020 - 11:01