Mevr.

J.B.M. (Judith) van Vegchel

Physician Assistant

De Physician Assistant (PA) is opgeleid om zelfstandig bepaalde taken van een medisch specialist over te nemen. Meer algemene informatie vindt u op de pagina 'Physician Assistant'.

Afdelingen

Mijn opleiding

Master Physician Assistant
Post HBO Bedrijfsoefentherapie
HBO Oefentherapie Cesar
Laatste revisie: 16 mei 2019 - 16:56