Onderzoek

Intracutaantest

De intracutaantest is een allergietest.

Hierbij onderzoeken we of u allergisch bent voor stoffen die voorkomen in voedingsmiddelen en/of voor stoffen die u kunt inademen. De stoffen waarop u wordt getest, druppelen we op de huid van de onderarm. In de druppel krijgt u een prikje, zodat de vloeistof in de huid dringt. Als er een zwelling optreedt, bent u overgevoelig voor dit stofje. In de folder 'Epicutaantest en Intracutaantest' leest u meer over dit onderzoek.

Betrokken afdelingen

Code DER-506
Laatste revisie: 11 juli 2019 - 13:54

Intracutaantest