Behandeling

Injecties bij ACNES

Met de injectie verdooft de chirurg de zenuwtakjes die vermoedelijk bekneld zitten. Soms voert een pijnspecialist de behandeling uit. Dit gebeurt dan, na een poliklinische intake, tijdens een korte opname.

Bij een deel van de patiënten houdt het pijnstillende effect dagen tot weken aan. Bij een kleine groep patiënten is de pijn zelfs blijvend weg.

Als bij de pijn terugkeert, stelt de arts voor om de injecties regelmatig te herhalen. Daarna verdwijnt de pijn soms ook blijvend.

Hoe verloopt de behandeling?

Hier vindt u alle belangrijke informatie over uw behandeling.

Praktische tips

Wat neemt u mee?

Bij iedere afspraak in het ziekenhuis moet u meenemen: een geldig legitimatiebewijs, uw JBZ-patiëntenpas en uw Actueel Medicatie Overzicht (AMO). Hier vindt u meer informatie over wat u moet meenemen.

MijnJBZ

Via de beveiligde website MijnJBZ kunt u thuis uw persoonlijke en medische gegevens inzien zoals die in het JBZ bekend zijn.

Opleidingsziekenhuis

In het JBZ leiden we verpleegkundigen, coassis­tenten, artsen en andere zorgverleners op. Dit betekent dat bij uw afspraak soms meerdere zorgverleners aanwezig zijn. En het kan zijn dat u onderzocht of behan­deld wordt door een zorgverlener in opleiding. Deze zorgverlener werkt altijd onder supervisie van een gekwali­ficeerde zorgverlener.

Bekijk uw zorgverzekering

Het is uw eigen verantwoordelijkheid na te gaan of u verzekerd bent voor de zorg waarvoor u naar het Jeroen Bosch Ziekenhuis komt. Bekijk van tevoren uw polisvoorwaarden of informeer bij uw zorgverzekeraar.

Betrokken afdelingen

Code CHI-091a
Laatste revisie: 29 augustus 2019 - 16:52
Hoe verloopt de behandeling?

Injecties bij ACNES

Met de injectie verdooft de chirurg de zenuwtakjes die vermoedelijk bekneld zitten. Zo kan de chirurg onderzoeken of er inderdaad sprake is van een zenuwbeknelling en waar deze dan precies zit.

Als u na de injectie minder pijn heeft, dan heeft de chirurg de zenuwbeknelling gevonden. 

Naar huis

U mag na de behandeling meteen naar huis.