Informatie over bezoek

Hieronder leest u over de maatregelen die wij treffen rondom bezoektijden vanwege het Coronavirus.

Vanaf donderdag 26 maart mogen patiënten die opgenomen zijn in het Jeroen Bosch Ziekenhuis geen bezoek meer ontvangen. Dit om verdere verspreiding van het Coronavirus (COVID-19) zoveel mogelijk te beperken. We snappen dat dit een heel ingrijpende maatregel is.

Er zijn enkele uitzonderingen, namelijk:

  • Er mogen 2 familieleden waken bij een stervende. De behandelaar kan uit menselijkheid van deze regel afwijken.
  • Er mag 1 ouder of voogd (liefst steeds dezelfde) aanwezig zijn bij een minderjarige die opgenomen is.
  • Bij een bevalling mag uitsluitend de partner aanwezig zijn. Bij afwezigheid van een partner mag een andere naaste deze rol vervullen.
  • Op de couveuseafdeling mag de partner of 1 andere naaste aanwezig zijn bij een gezonde moeder.
  • Bij een patiënt die ernstig verward of onrustig is of een verstandelijke beperking heeft, waarbij bezoek kan bijdragen aan herstel, mag 1 bezoeker aanwezig zijn.
  • Bij mensen die revalideren in de Tolbrug mag 1 mantelzorger aanwezig zijn als dit absoluut noodzakelijk is voor het revalidatieproces.

Bezoekers moeten zich melden bij de hoofdingang.

Verkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts?

Heeft u klachten van (neus)verkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts, beperk dan uw sociale contacten. Dit betekent: blijf thuis. 

Wanneer uw klachten verergeren, kom dan niet zelf naar de huisartsenpost of Spoedeisende hulp, maar neem telefonisch contact op met uw huisarts of huisartsenpost. Mensen die toch zelf komen met alleen deze klachten en geen spoedeisende zorg nodig hebben, moeten wij helaas verzoeken terug naar huis te gaan.

Controleert het JBZ patiënten en bezoekers bij de ingang op symptomen van het Coronavirus?

Ja, het JBZ vraagt bij de ingang van alle locaties en de prikposten aan alle patiënten en bezoekers of zij last hebben van: koorts óf hoesten óf benauwdheidsklachten/kortademigheid óf een combinatie hiervan.

Als u verwezen bent naar het ziekenhuis of op bezoek mag komen, heeft u gewoon toegang tot het ziekenhuis.

  • Heeft u geen klachten? Dan krijgt u een  groen kaartje en kunt u zelfstandig naar binnen.
  • Heeft u wel klachten? Dan krijgt u een oranje kaartje en een chirurgisch mondneusmasker. U draagt dit mondneusmasker tot u de locatie weer verlaat. U kunt vervolgens zelfstandig naar uw afspraak.

Als u geen mondneusmasker kan dragen – bijvoorbeeld vanwege ernstige benauwdheid – dan brengen we u naar een aparte wachtkamer. Een medewerker die beschermingsmaterialen draagt, helpt u dan.

Wij doen dit om patiënten, bezoekers en medewerkers extra te beschermen.

Code COR-005
Laatste revisie: 4 april 2020 - 16:48