Iemand machtigen in MijnJBZ

Het is nog niet mogelijk om iemand anders te machtigen voor digitale inzage in uw medische gegevens.

We werken er hard aan om deze voorziening in de toekomst aan te kunnen bieden. 

Het is mogelijk om een papieren dossier op te vragen via het Aanvraagformulier 'Inzage, afschrift, correctie of vernietiging medische gegevens'.

Mocht u het papieren dossier willen opvragen van een ander, bijvoorbeeld:

  • Uw cliënt 
  • Een dierbare na diens overlijden

Dan kan dat alleen als er een formele juridische basis ligt en er toestemming door de arts is verleend.  

Laatste revisie: 10 april 2019 - 16:49