IC-opname verwerken met behulp van digitale Post-IC dagboek

16 juni 2020

Een opname op de Intensive Care is een aangrijpende gebeurtenis; zowel voor de patiënt als zijn naasten. De patiënt kan hier langdurig lichamelijke en psychische klachten aan overhouden (het Post Intensive Care Syndroom). Daarom gebruikt het Jeroen Bosch Ziekenhuis het digitale Post-IC dagboek. Familie en verpleegkundigen vertellen via foto’s en teksten wat er met de patiënt gebeurt. Op die manier heeft de patiënt na zijn IC-opname een completer beeld van zijn tijd daar, en kan hij dit beter een plaats geven.

Vanuit de nazorgpoli van het Jeroen Bosch Ziekenhuis is er altijd al aandacht voor het Post Intensive Care Syndroom. Het dagboek is daarbij een mooie toevoeging. “We merken dat het de familie goed doet om dagelijks in het dagboek te schrijven. Zo dragen ze ook bij aan de zorg voor hun naasten,”  vertellen IC-verpleegkundigen Annemarie Beutler en Gerrie Roelofsen. De eerste effecten moeten nog volgen; patiënten worden drie maanden na hun IC-opname gezien op de nazorgpoli.

Hoe werkt het dagboek?

De patiënt of zijn wettelijk vertegenwoordiger is de beheerder van het dagboek en maakt het zelf online aan. De beheerder kan vier vrienden en familieleden uitnodigen om mee te schrijven in het dagboek. De IC-verpleegkundigen zijn te gast in het dagboek van de patiënt. In het digitale dagboek schrijven verpleegkundigen persoonlijke, patiëntgerichte boodschappen op over het welbevinden van de patiënt. Het is ook mogelijk om foto’s in het dagboek te plaatsen (binnenkort ook video’s).

Het dagboek is niet bedoeld als communicatiemiddel met de familie en er worden ook geen medische gegevens beschreven.

Initiatiefnemer

Marc Buise, Anesthesioloog-intensivist op de IC van het Catharina Ziekenhuis, is de initiatiefnemer van dit project. Games for Health heeft de app gerealiseerd en consultancy bureau EIFFEL heeft zorg gedragen voor de implementatie van het dagboek. Het Jeroen Bosch Ziekenhuis is het tweede ziekenhuis dat het dagboek in gebruik heeft genomen.

Jeroen Bosch Ziekenhuis

Jij verdient zorg die bij je past, dichtbij en op jouw manier geboden. Samen bepalen we wat je nodig hebt en van wie, zodat jij zo lang mogelijk het leven kan leiden dat jij wilt. Wij zetten daarvoor al onze expertise in en zoeken de samenwerking. Bijvoorbeeld met je familie en vrienden, je huisarts, de gemeente en de thuiszorg. Daar staan wij voor als Jeroen Bosch Ziekenhuis.

Gewoon, omdat jij ertoe doet

Het Jeroen Bosch Ziekenhuis (’s-Hertogenbosch) is een groot topklinisch ziekenhuis met ruim 630 bedden en ruim 4.000 medewerkers. De 260 medisch specialisten zijn binnen het Jeroen Bosch Ziekenhuis georganiseerd in de Bossche Specialisten Coöperatie (BSC). Het ziekenhuis verzorgt samen met de BSC de medisch-specialistische zorg in de regio ’s-Hertogenbosch en Bommelerwaard. Voor meer informatie www.jeroenboschziekenhuis.nl.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de  afdeling Marketing & Communicatie, tel. (073) 553 80 63  of e-mail : communicatie@jbz.nl  

Laatste revisie: 12 maart 2021 - 13:43