Hoe verlopen de gesprekken bij OLIC?

Wat kunt u verwachten als uw kind is doorverwezen naar OLIC?

Intakegesprekken

Nadat uw kind is aangemeld, maken we met u een afspraak op de polikliniek Kindergeneeskunde. U en uw kind krijgen die dag verschillende gesprekken. Elk gesprek duurt een half uur. Houdt u er rekening mee dat de afspraak in totaal ongeveer twee uur duurt. De verpleegkundige is tijdens de behandeling van uw kind uw aanspreekpunt. 

Uit onderzoek is gebleken dat we veel informatie nodig hebben om een verandering van leefstijl in gang te zetten. Daarom stellen wij u persoonlijke vragen die u en uw kind kunnen overvallen. We stellen vragen over onder andere psychische problemen, huisvestings- en financiële problemen. Aan uw kind stellen we vragen over onder andere school, vriendjes en vrije tijdsbesteding.  

Uitkomsten

Na de eerste gesprekken gaan u en uw kind weer naar huis. Iedereen die u die dag gesproken heeft, komt daarna samen voor overleg. We maken samen een vervolgplan. De verpleegkundige belt u terug om te laten weten wat er besproken is.

Wat is het vervolg?

Het kan zijn dat het team het nodig vindt om uw kind verder te onderzoeken. Bijvoorbeeld een OGTT of RMR onderzoek. Via deze onderzoeken krijgen we een beeld van de lichamelijke conditie. Bijvoorbeeld hoe de suikerstofwisseling in het lichaam werkt. Ook kunnen andere zorgverleners in het ziekenhuis ingeschakeld worden. Bijvoorbeeld een diëtist op het gebied van voeding of fysiotherapeut op het gebied van bewegen/conditie.

Adviesgesprek

Na de eventuele vervolgonderzoeken en afspraken komt u samen met uw kind terug en maken we een plan van aanpak. We geven aan hoe wij denken dat uw kind het beste geholpen kan worden. De kinderarts of gespecialiseerd kinderverpleegkundige spreekt alle resultaten van de onderzoeken met u door en vertelt wat de conclusie van alle betrokken zorgverleners is. U spreekt daarna met de verpleegkundige en pedagogisch hulpverlener. In dit gesprek maken we afspraken om de verandering van de leefstijl in gang te zetten.

Het is de bedoeling dat de begeleiding hiervan bij u in de buurt gebeurt. Samen met u zoeken we naar een hulpverlener die bij jullie past. Binnen OLIC werken we namelijk samen met verschillende personen en organisaties. We werken samen met het Centrum voor Jeugd en Gezin, de jeugdgezondheidszorg (JGZ), hulpverleners die betrokken zijn vanuit de gemeente, huisartsen, diëtisten, fysiotherapeuten en psychologenpraktijken in de regio. Samen blijven we in de gaten houden of de behandeling effect heeft.

We vragen u dan ook toestemming om contact te kunnen leggen met alle betrokken zorgverleners.

Terugkom afspraken

Uw kind krijgt een controle bij de kinderarts, gespecialiseerd kinderverpleegkundige of pedagogisch hulpverlener. Hoe vaak dit is spreken we samen af. Tijdens deze afspraak bekijken we hoe het de afgelopen periode is gegaan. We bekijken of de begeleiding goed gaat en of er misschien iets in de behandeling aangepast moeten worden.

 

Wat kunt u van ons verwachten?

Wij vinden het erg belangrijk dat we open en eerlijk met elkaar kunnen praten. Wij willen graag met uw meedenken over de beste behandelmogelijkheden. Heeft u vragen of opmerkingen? Wacht dan niet tot de volgende afspraak, maar bel of mail ons meteen.

Laatste revisie: 12 maart 2019 - 13:00