Hoe verloopt een bezoek aan de Spoedeisende Hulp?

Wat kunt u verwachten van een bezoek aan de Spoedeisende Hulp?

Wachten

Natuurlijk proberen de medewerkers van de Spoedeisende Hulp u zo snel mogelijk te helpen. Toch moet u soms een tijd wachten. Bovendien kan voorkomen dat patiënten die later binnen komen dan u, eerder worden geholpen. Enkele oorzaken hiervoor kunnen zijn:

 • Patiënten die voor een ander specialisme komen dan u, kunnen sneller aan de
  beurt zijn. Soms gaat de doorstroming bij het ene specialisme sneller dan bij het
  andere specialisme.
 • In de wachtkamer wachten ook patiënten voor de huisartsenpost.
 • Er worden ook patiënten binnengebracht op de Spoedeisende Hulp via de
  ambulance-ingang. Deze patiënten ziet u niet in de wachtkamer.
 • Mensen die dringender medische zorg nodig hebben kunnen eerder aan de
  beurt zijn, ook als ze later binnenkwamen. Kinderen met dezelfde urgentie gaan
  voor op volwassenen. Hoe dringend een patiënt zorg nodig heeft wordt vastgesteld
  door middel van triage.

Tijdens het wachten kunt u beter niets eten of drinken. Overleg hierover eerst met de verpleegkundige. Het kan namelijk zo zijn dat u een onderzoek of behandeling krijgt waarvoor u nuchter moet blijven.

Triage

Triage is een methode om snel te bepalen hoe lang een patiënt kan wachten op een behandeling. Iedere patiënt krijgt bij binnenkomst een kleurcode toegewezen die bepaalt wanneer hij/zij aan de beurt is.

Na de inschrijving aan de balie neemt u plaats in de wachtkamer. U wordt hierna binnengeroepen door onze triage-verpleegkundige. Deze verpleegkundige onderzoekt u en bepaalt uw kleurcode. Dit gebeurt volgens vaste richtlijnen. Vervolgens neemt u weer plaats in de wachtkamer.

Pijn

Op de Spoedeisende Hulp vragen de verpleegkundigen of u pijn heeft en hoe hevig deze pijn is. U geeft de pijn een cijfer tussen de nul en tien. Het is belangrijk dat u de verpleegkundige laat weten hoe het met de pijn is. De pijnmedicatie kan dan, als dat nodig is, op tijd aangepast worden.

Als u aan de beurt bent

Wij willen onze patiënten graag de juiste zorg en aandacht bieden. In onze ogen is een rustige omgeving daarbij van groot belang. Op de behandelkamer mag er tegenwoordig nog maar 1 begeleider mee i.p.v. 2.   Afwisseling is mogelijk indien noodzakelijk,  maar graag in overleg met de betrokken verpleegkundigen.

 

Vallen voorkomen op de Spoedeisende Hulp

Als u een bezoek brengt aan de Spoedeisende Hulp, is het risico dat u valt misschien groter dan normaal. Bent u bang om te vallen? Bespreek dit met uw verpleegkundige of arts.

Op de Spoedeisende Hulp hebben we ook diverse middelen beschikbaar om de kans op vallen tijdens uw verblijf te verkleinen.

Lees voor meer informatie over vallen de folder ‘Voorkomen dat u valt’ (foldercode ALG – 386)

Signaleringsformulier Veilig Thuis

Sinds april 2015 worden alle oudere patiënten (70+) die onze afdeling Spoedeisende Hulp bezoeken, gescreend op ouderenmishandeling.

De verpleegkundige of de arts vult een signaleringsformulier in op basis van observaties bij de patiënt. Ook neemt hij/zij een aantal vragen met de patiënt en diens begeleider(s) door. Bij het invullen wordt gelet op signalen die kunnen wijzen op onveiligheid, bijvoorbeeld in de relatie, familie of de leefomgeving. De arts of verpleegkundige noteert op het formulier of er vermoedens bestaan dat er problemen zijn.

Als de arts of verpleegkundige van de Spoedeisende Hulp een onveilige situatie vermoedt, bespreekt hij/zij dit (als dat mogelijk is) meteen met de patiënt, diens partner, familie, verzorger of netwerk. Soms vindt overleg plaats met de huisarts en/of de reeds betrokken hulpverleners. Bij ernstige zorgen kan de arts of verpleegkundige van de Spoedeisende Hulp contact opnemen met ‘Veilig Thuis’ voor advies of voor het doen van een melding. ‘Veilig Thuis’ is het advies- en meldpunt voor huiselijk geweld. Veilig Thuis geeft advies of doet zo nodig verder onderzoek met als doel de veiligheid van de patiënt te waarborgen.

Alle informatie die voortkomt uit het signaleringsformulier en eventueel verder onderzoek wordt vertrouwelijk behandeld.

Heeft u nog vragen? Vraag de verpleegkundige dan om de aparte folder over ouderenmishandeling. Ook kunt u contact opnemen met de Aandachtsfunctionaris Ouderenmishandeling en huiselijk geweld van het Jeroen Bosch Ziekenhuis, via het centrale telefoonnummer van het ziekenhuis: (073) 533 20 00.

Reanimatievraag

Tijdens een opname of operatie kan het heel af en toe gebeuren dat bij een patiënt de ademhaling of bloedsomloop (circulatie) plotseling stopt. In het Jeroen Bosch Ziekenhuis wordt iedere patiënt bij wie dit gebeurt, gereanimeerd. Maar soms bestaat er een uitdrukkelijke afspraak tussen zorgverlener en patiënt om niet te reanimeren. Dit kan op medische gronden een voorstel zijn van de arts als de kans op herstel na een reanimatie erg klein is, of op voorstel van de patiënt.

Bij opname in het Jeroen Bosch Ziekenhuis kan een verpleegkundige of arts vragen naar uw wensen met betrekking tot reanimeren. Dit is een standaardvraag. Het hoeft absoluut niet te betekenen dat u een verhoogd risico loopt op een levensbedreigende situatie. Als u aangeeft dat u niet gereanimeerd wilt worden, zal de arts nagaan of u de gevolgen van dit besluit goed overziet. Verder is het belangrijk om uw naasten op de hoogte te brengen van uw wensen.

Lees meer
 

Weer naar huis

U krijgt bij ontslag informatie mee over eventuele leefregels voor thuis en vervolgafspraken. Als het nodig is, krijgt u een recept voor pijnstillende medicijnen mee naar huis.

Als u de eerste 24 uur na het bezoek aan het ziekenhuis last krijgt van misselijkheid, braken en/of andere klachten die u niet vertrouwt, belt u dan naar de afdeling Spoedeisende Hulp. Krijgt u klachten na de eerste 24 uur, neemt u dan contact op met de huisarts(enpost).
 

Code AHU-029
Laatste revisie: 5 augustus 2021 - 13:28