Het Jeroen Bosch Ziekenhuis stopt met aantal keurmerken

Het JBZ stopt in het kader van (Ont)regel de Zorg met het vaat- en spataderkeurmerk en met het Roze Lintje. Inmiddels heeft de Hartenraad ook besloten het vaat- en spataderkeurmerk niet meer uit te geven en de BVN geeft aan dat de toekomst van het Roze Lintje onzeker is. In de loop der jaren hebben deze en andere keurmerken hun onderscheidend vermogen verloren. Vrijwel ieder ziekenhuis ontvangt ze immers.

Bij (Ont)regel de zorg gaat het om het stoppen met regels en handelingen die niet meer zinvol  zijn en dus geen waarde meer toevoegen voor onze patiënten. Vaak kosten deze handelingen ook nog eens tijd en geld. Ook keurmerken kosten tijd en geld en dus is het goed  kritisch te kijken naar wat de huidige meerwaarde is voor onze patiënten. Dat doen veel ziekenhuizen op dit moment en ook een aantal organisaties die de keurmerken uitgeven.

Patiëntenverenigingen willen met het uitreiken van een keurmerk aangeven dat bepaalde zorg in een ziekenhuis op orde is. De keurmerken zijn in die zin bedoeld als verwijshulp voor patiënten. Ook stimuleerden ze ziekenhuizen om kwaliteit en informatievoorziening verder te verbeteren. De keurmerken hebben hier dan ook een belangrijke bijdrage aan geleverd. Ziekenhuizen beschikken nu echter over kwaliteitsaccreditaties als NIAZ en JCI en leggen dagelijks veel informatie vast om de kwaliteit te monitoren en te verbeteren. Uitkomsten van de geleverde zorg zijn toegankelijk voor patiënten zoals op de site van ziekenhuischeck.nl. Vele keurmerken hebben om die reden geen toegevoegde waarde meer voor onze patiënten.

Het is niet uitgesloten dat het JBZ in het kader van (Ont)regel de Zorg met meer keurmerken gaat stoppen. Dit gebeurt alleen als het keurmerk geen onderscheidend vermogen en/of toegevoegde waarde meer heeft en altijd in overleg met de betrokken vakgroepen.

Code ZRG-071
Laatste revisie: 27 mei 2020 - 09:57