Woensdag 21 november 2018

Griepvaccinatie zinvol voor patiënten met kanker

In een tijd dat de griep weer in opkomst is promoveerde Miriam Wumkes, internist-oncoloog in het Jeroen Bosch Ziekenhuis, afgelopen dinsdag 20 november op een toepasselijk onderwerp. 

nieuws 20181121 miriam wumkes

Zij onderzocht of de griepvaccinatie zinvol is voor mensen met kanker die chemotherapie krijgen. En op welk moment zij het beste geprikt kunnen worden; voor of na de chemotherapie.

Miriam: “Uit mijn onderzoek bleek dat de griepvaccinatie veilig is voor deze groepen patiënten. Mensen met borstkanker kunnen bijvoorbeeld de vaccinatie het beste ontvangen vlak na een chemotherapiekuur. Voor mensen met darmkanker is er geen verschil of zij voor of na de chemokuur gevaccineerd worden. Na de vaccinatie heeft men voldoende bescherming tegen de griep en heeft het geen nadelige gevolgen.”

Verschillende aspecten gemeten

In het onderzoek bekeek Miriam verschillende aspecten van de griep en het effect van de griepvaccinatie bij mensen met kanker die een chemokuur krijgen. Ze onderzocht hoe griep en verkoudheidsvirussen kunnen worden voorkomen. Daarnaast keek ze of er een eventuele toename is van sterfte door de griep. Bovendien heeft ze de reactie op de griepprik gemeten bij mensen met kanker en wat er gebeurt als zij wel of niet worden gevaccineerd.

Miriam: “Tijdens een griepperiode is een lichte stijging te zien van het aantal mensen dat sterft, maar dit is niet significant hoger bij mensen die een chemokuur krijgen. Patiënten in mijn onderzoek die de griepprik kregen, hadden juist een hogere afweer tegen de griep. Verder was het belangrijk om te weten hoeveel patiënten de griepprik gaan halen. Dit bleek slechts 59% te zijn. Nu het bewezen is dat het zinvol is voor mensen met kanker om zich te laten inenten, is het belangrijk om mensen goed hierover te informeren.”

Oncologen moeten patiënten goed informeren 

Volgens Miriam hebben de oncologen nu een belangrijke rol: “We kunnen niet verwachten dat huisartsen alles weten van de griepvaccinatie bij patiënten die een chemokuur krijgen. Daarom moeten oncologen een goed advies geven aan patiënten, zodat zij op het juiste moment de griepprik bij de huisarts kunnen halen.” Miriam is er van overtuigd dat de griepprik bijdraagt aan het gezondheidswelzijn van deze groep patiënten. “Het is preventie, een extra stukje bescherming om niet nog eens extra ziek te worden bovenop de ziekte die deze mensen al hebben.”

Mensen hebben wel altijd een keuze om de griepprik wel of niet te halen. “Veel patiënten weten vaak van zichzelf hoe ze reageren op de griepvaccinatie. Ze worden er toch kort niet lekker van en dat kan dan net even te veel voor de patiënt”, zo zegt Miriam. “De patiënt heeft de keuze om te beslissen wat voor hem of haar op dit moment het beste voelt. Desondanks is het wel onze taak patiënten hierin te adviseren.”

Promotie

Miriam Wumkes deed haar onderzoek in verschillende ziekenhuizen in Nederland en promoveerde aan de Universiteit Utrecht. Co-promoter was Dr. Ankie van der Velden, internist Tergooi. Promotoren waren Prof. dr. Ger Rijkers, (Head of Science  University College Rooseveld Middelburg) en Prof. dr. Douwe Biesma, voorzitter Raad van Bestuur St. Antonius Ziekenhuis.

Foto: Miriam Wumkes (links) samen met haar co-promoter, Dr. Ankie van der Velden

Laatste revisie: 17 januari 2019 - 13:45