Griepvaccinatie zinvol voor patiënten met kanker

22 november 2018

In een tijd dat de griep weer in opkomst is promoveerde Miriam Wumkes, internist-oncoloog in het Jeroen Bosch Ziekenhuis, afgelopen dinsdag 20 november op een toepasselijk onderwerp. Zij onderzocht of de griepvaccinatie zinvol is voor mensen met kanker die chemotherapie krijgen en wat het optimale moment is van vaccineren: vóór of na de chemotherapie. Uit haar onderzoek blijkt dat patiënten een goede afweerreactie hebben op de griepprik en zich veilig kunnen laten vaccineren.

Verschillende aspecten gemeten

In het onderzoek bekeek Wumkes verschillende aspecten van de griep en het effect van de griepvaccinatie bij mensen met kanker die een chemokuur krijgen. Ze onderzocht hoe griep en verkoudheidsvirussen kunnen worden voorkomen. Daarnaast keek ze of er een eventuele toename is van sterfte door de griep. Bovendien heeft ze de reactie op de griepprik gemeten bij mensen met kanker en wat er gebeurt als zij wel of niet worden gevaccineerd.

Tijdens een griepperiode is er volgens Wumkes een lichte stijging te zien van het aantal mensen dat sterft. Dit aantal is echter niet significant hoger bij mensen die een chemokuur krijgen. Patiënten die deelnamen aan het onderzoek en de griepprik kregen, hadden juist een hogere afweer. Verder ontdekte Wumkes dat slechts 59% van de patiënten met kanker de griepprik haalt. Ze pleit daarom voor een betere informatievoorziening door onder andere oncologen, nu bewezen is dat de griepprik veilig is voor mensen met kanker.

Extra stukje bescherming

Wumkes is van mening dat de griepprik bijdraagt aan het gezondheidswelzijn van deze groep patiënten. “Het is preventie, een extra stukje bescherming om niet nog eens extra ziek te worden bovenop de ziekte die deze mensen al hebben.”

Griepprik voor mensen met kanker

Promotie

Miriam Wumkes deed haar onderzoek in verschillende ziekenhuizen in Nederland en promoveerde aan de Universiteit Utrecht. Co-promoter was Dr. Ankie van der Velden, internist Tergooi. Promotoren waren Prof. dr. Ger Rijkers, (Head of Science  University College Roosevelt Middelburg) en Prof. dr. Douwe Biesma, voorzitter Raad van Bestuur St. Antonius Ziekenhuis.

Jeroen Bosch Ziekenhuis

Jij verdient zorg die bij je past, dichtbij en op jouw manier geboden. Samen bepalen we wat je nodig hebt en van wie, zodat jij zo lang mogelijk het leven kan leiden dat jij wilt. Wij zetten daarvoor al onze expertise in en zoeken de samenwerking. Bijvoorbeeld met je familie en vrienden, je huisarts, de gemeente en de thuiszorg. Gewoon, omdat jij ertoe doet.

Het Jeroen Bosch Ziekenhuis (’s-Hertogenbosch) is een groot topklinisch ziekenhuis met ruim 760 bedden en ruim 4000 medewerkers. De 260 medisch specialisten zijn binnen het JBZ georganiseerd in de Bossche Specialisten Coöperatie (BSC). Het JBZ verzorgt samen met de BSC de medisch-specialistische zorg in de regio ’s-Hertogenbosch en Bommelerwaard. Voor meer informatie www.jeroenboschziekenhuis.nl

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Saskia Byvanck,  afdeling Marketing & Communicatie, tel. (073) 553 84 48  of e-mail : s.byvanck@jbz.nl

Laatste revisie: 27 juli 2020 - 10:25