Headerafbeelding
Afdeling KNO
Behandeling

Gehoorapparaat

Een hoortoestel is een technisch hulpmiddel om beter te kunnen horen.

In principe moet u een bepaalde mate van gehoorverlies hebben om in aanmerking te komen voor een hoortoestel (high fletcher index > 35 dB HL bij het beste oor). Maar er zijn ook situaties waarbij een hoortoestel al verbetering kan geven bij een licht gehoorverlies. Dit is afhankelijk van uw gehoorverlies.

Lees meer

Hoortoestellen zijn er in verschillende ‘soorten en maten’. Uw specifieke gehoorprobleem bepaalt welk soort hoortoestel voor u het meest geschikt is. Uw KNO-arts of audioloog kan dit met u bekijken.

Hoortoestellen verschillen in de manier waarop het geluid aangeboden wordt.

  • De meeste hoortoestellen werken via de gehoorgang. Het geluid gaat dan via de lucht. Dit noemen we luchtgeleiding. In de groep van luchtgeleidingshoortoestellen zijn ook weer verschillende soorten te onderscheiden; het ‘achter-het-oor’ hoortoestel (AHO), het ‘in-het-oor’ hoortoestel (IHO), het ‘Complete In ear-Canal’ hoortoestel (CIC), het kasthoortoestel en een kleine groep overige hoortoestellen.
  • Andere hoortoestellen lopen via het bot: beengeleiding. Deze zijn alleen geschikt voor specifieke gehooraandoeningen.

Daarnaast verschillen de hoortoestellen in de hoeveelheid versterking die ze kunnen leveren. Sommige hoortoestellen versterken het geluid maar weinig en zijn alleen geschikt voor mensen met een licht gehoorverlies. Andere hoortoestellen hebben een heel groot versterkend vermogen. Deze zijn daarom geschikt voor mensen met een zeer groot gehoorverlies.

Hoe verloopt de behandeling?

Hier vindt u alle belangrijke informatie over uw behandeling.

Praktische tips

Wat neemt u mee?

Bij iedere afspraak in het ziekenhuis moet u meenemen: een geldig legitimatiebewijs, uw JBZ-patiëntenpas en uw Actueel Medicatie Overzicht (AMO). Hier vindt u meer informatie over wat u moet meenemen.

Bekijk uw zorgverzekering

Het is uw eigen verantwoordelijkheid na te gaan of u verzekerd bent voor de zorg waarvoor u naar het Jeroen Bosch Ziekenhuis komt. Bekijk van tevoren uw polisvoorwaarden of informeer bij uw zorgverzekeraar.

Opleidingsziekenhuis

In het JBZ leiden we verpleegkundigen, coassis­tenten, artsen en andere zorgverleners op. Dit betekent dat bij uw afspraak soms meerdere zorgverleners aanwezig zijn. En het kan zijn dat u onderzocht of behan­deld wordt door een zorgverlener in opleiding. Deze zorgverlener werkt altijd onder supervisie van een gekwali­ficeerde zorgverlener.

MijnJBZ

Via de beveiligde website MijnJBZ kunt u thuis uw persoonlijke en medische gegevens inzien zoals die in het JBZ bekend zijn.

Code KNO-743
Laatste revisie: 15 augustus 2019 - 15:31
Hoe verloopt de behandeling?

Gehoorapparaat

Het is verstandig om vooraf al te bekijken wat de kosten zullen zijn van een hoortoestel. Zo komt u niet voor verrassingen te staan. 

Voor een uitgebreide beschrijving van belangrijke zaken rondom de hoortoestelaanpassing kijkt u op www.hoorwijzer.nl.

Als u in aanmerking komt voor een hoortoestel, geven we het resultaat van de gehoortest als voorschrift aan u mee. U gaat hiermee naar een speciaalzaak voor hoortoestellen; de StAR (STichting Audicien Register) audicien.

Proefperiode

De audicien bestelt voor één of beide oren een hoortoestel, volgens het voorschrift en in overleg met u. U kunt dan 2 à 3 maanden (vrijblijvend) de hoortoestellen uitgebreid proberen tijdens uw dagelijkse bezigheden.

Tijdens de proefperiode komt u regelmatig bij de audicien op controle om uw ervaringen te bespreken. Bij eventuele klachten zal hij de instellingen veranderen om zo tot een goede aanpassing te komen. U heeft de mogelijkheid om meerdere hoortoestellen te proberen tijdens de proef, want geen enkel hoortoestel is hetzelfde. Bespreek dit met uw audicien.

Als u tevreden bent over de aanpassing, maakt u weer een afspraak bij ons voor de controle van de hoortoestellen. Wij bekijken dan of de aangepaste hoortoestellen aan uw wensen voldoen. Als het noodzakelijk is, geven wij nog advies aan de audicien om de aanpassing te optimaliseren. 

Wanneer de aanpassing voldoet, ronden we de proefperiode af. De hoortoestellen worden dan uw eigendom.