Gegevensoverdracht tussen Diagnostiek voor U en JBZ

Vanaf 1 juli 2020 neemt het Jeroen Bosch Ziekenhuis (JBZ) in de regio ’s-Hertogenbosch alle dienstverlening van Diagnostiek voor U over. Bent u chronisch ziek en krijgt u oproepbrieven van Diagnostiek voor U voor uw periodieke controles? Dan gaat er een aantal dingen voor u veranderen.

Gegevens delen

Diagnostiek voor U deelt op verzoek van uw huisarts uw gegevens met het JBZ. Dat is nodig omdat het JBZ de oproepdienst dan kan voortzetten zoals u gewend bent. Het voordeel is dat uw onderzoeksuitslagen dan direct in uw digitale patiëntendossier van JBZ komen, waar ook de informatie van uw specialist en andere uitslagen te vinden zijn.

Bezwaar maken tegen gegevens delen?

Zorgverzekeraar VGZ heeft ervoor gekozen vanaf 1 januari 2020 per regio één partij verantwoordelijk te maken voor het uitvoeren van diagnostische onderzoeken. In de regio Brabant Noord is gekozen voor JBZ.

Als u niet wilt dat Diagnostiek voor U uw gegevens met het JBZ deelt, kunt u dit tot uiterlijk woensdag 15 juli 2020 aangeven bij uw huisarts. Ook voor andere vragen rondom diagnostiek kunt u contact met uw huisarts opnemen of met Jeroen Bosch Diagnostiek via telefoonnummer 073 553 3699.

Vindt u het goed dat uw gegevens aan het JBZ worden doorgegeven? Dan hoeft u niets te doen. U krijgt vanzelf een oproep van het JBZ als u aan de beurt bent voor uw onderzoek(en).

Opstart oproepdienst

Patiënten van Diagnostiek voor U zullen vanaf nu geen oproep meer krijgen vanuit Diagnostiek voor U. Alle dossiers zullen na het verlopen van de bezwaartermijn – die loopt tot 15 juli - overgedragen worden aan het JBZ. Het JBZ zal dan met prioriteit de oproepdienst weer opstarten.

Mocht uw huisarts een noodzaak zien een patiënt eerder op te roepen, dan kan de huisarts het betreffende onderzoek “los” aanvragen.

Locatie van onderzoek en prikpost

Onderzoeken en analyses vinden vanaf 1 juli voortaan plaats bij een JBZ-locatie of prikpost. Het JBZ geeft de uitslagen door aan uw huisarts of praktijkondersteuner. De huisarts heeft en houdt de regie. Dit betekent dat hij of zij degene is die samen met u bepaalt welke onderzoeken nodig zijn.

Laatste revisie: 16 juni 2020 - 15:01