Familie helpt bij zorg op Intensive Care

14 november 2018

Wanneer een patiënt op de Intensive Care (IC) ligt, geeft dit de familie vaak een machteloos gevoel. Ze willen niet weerloos toekijken, maar er voor hun naaste zijn door in de zorg een steentje bij te dragen. Op welke manier dan ook. Verpleegkundigen van de IC in het Jeroen Bosch Ziekenhuis hebben daarom een ‘participatiemenu’ opgesteld. Een lijst met handelingen waar familieleden bij kunnen helpen, zoals het wassen van haren, tanden poetsen, het voorlezen uit een boek en helpen met eten en drinken. Daarmee hopen zij de - vaak grote - impact te beperken die een opname op de IC heeft. Zowel voor de patiënt als hun familie.

Zekerheid en ondersteuning

Uit een onderzoek van IC-verpleegkundigen Eline Schippers en Irene de Kroon bleek dat familie over het algemeen graag helpt bij de zorg voor hun naaste. Irene: “We zagen bij ons op de afdeling dat familie behoefte heeft aan zekerheid en ondersteuning. Familie wil graag een bijdrage willen leveren aan de zorg van hun naaste. Daarbij bleek informatievoorziening erg belangrijk. De familie wil begrijpen welke zorg er nodig is, zodat zij op een goede manier hierbij betrokken kunnen zijn. En het zorgt voor minder stress bij de familie en patiënt door hen de regie te geven.”

Het participatiemenu is een idee voortgekomen uit Family Integrated Care. Family Integrated Care zijn verschillende handelingen manieren om familie meer te betrekken bij de zorg voor hun naaste op de IC. De kinderafdeling van het JBZ werkt al langer volgens deze methode. Hier helpen ouders bij het verzorgen van hun kinderen.

Wat belangrijk en nodig is

Eline: “Onlangs hadden we een patiënt die veel had meegemaakt de afgelopen maanden. Ze was heel ziek en het ziek zijn maakte haar angstig. Haar echtgenoot heeft tijdens haar opname bij haar op de kamer geslapen. Dit deed haar en haar familie zichtbaar goed. Per patiënt kijken we wat voor hem of haar belangrijk en nodig is, en wat de familie hierin kan betekenen.”

Het participatiemenu helpt niet alleen de familie en de patiënt verder, maar zorgt er ook voor dat de zorgprofessionals meer tijd hebben voor zorg waarbij familie niet kan helpen. “In het begin kost het begeleiden van de familie misschien iets meer tijd. Maar als de familieleden de handelingen uit het participatiemenu eenmaal zelfstandig kunnen doen, dan houden wij ons wat meer op de achtergrond.”, aldus Eline.

‘Participatiemenu mooie toevoeging’

De IC zet verschillende middelen in om de zorg zo patiëntvriendelijk en familiegericht te maken. Familiekamers, nazorg, een IC-dagboek, een kinderkoffer voor bezoek van kinderen, familiegesprekken en flexibele bezoektijden… Het participatiemenu is hier een mooie toevoeging op.

Jeroen Bosch Ziekenhuis

Jij verdient zorg die bij je past, dichtbij en op jouw manier geboden. Samen bepalen we wat je nodig hebt en van wie, zodat jij zo lang mogelijk het leven kan leiden dat jij wilt. Wij zetten daarvoor al onze expertise in en zoeken de samenwerking. Bijvoorbeeld met je familie en vrienden, je huisarts, de gemeente en de thuiszorg. Daar staan wij voor als Jeroen Bosch Ziekenhuis. Gewoon, omdat jij ertoe doet.

Het Jeroen Bosch Ziekenhuis (’s-Hertogenbosch) is een groot topklinisch ziekenhuis met ruim 760 bedden en ruim 4000 medewerkers. De 260 medisch specialisten zijn binnen het Jeroen Bosch Ziekenhuis georganiseerd in de Bossche Specialisten Coöperatie (BSC). Het ziekenhuis verzorgt samen met de BSC de medisch-specialistische zorg in de regio ’s-Hertogenbosch en Bommelerwaard. Voor meer informatie www.jeroenboschziekenhuis.nl.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Maureen Jonkergouw,  afdeling Marketing & Communicatie, tel. (073) 553 6152.  of e-mail : m.jonkergouw@jbz.nl

Laatste revisie: 27 juli 2020 - 10:25