Expertisegroep Klinische Farmacologie: patiëntenzorg

Om de patiëntenzorg te verbeteren, heeft de expertisegroep Klinische Farmacologie het Farmacologisch Team (F-team) opgericht.

Het F-team heeft tot doel artsen in het JBZ bewuster te maken van medicijnbijwerkingen bij patiënten en hen daarbij te ondersteunen. Sinds begin 2019 wordt het F-team als proef ingezet op de afdeling Chirurgie. Bij alle ouderen die via de Spoedeisende hulp worden opgenomen voor de Chirurgie, kijkt het F-team of de opname mogelijk samenhangt met het medicijngebruik. Het team kan de hoofdbehandelaar adviseren om medicatie aan te passen. Ook is het mogelijk dat het team bij de verdere behandeling betrokken blijft. Op dit moment wordt de pilot uitgebreid naar meer afdelingen.

Samenstellling F-team

Zie ook:

F-team Klinische Farmacologie

 

    Code EKF-004
    Laatste revisie: 2 juni 2022 - 14:00