Endoscopieafdeling en het coronavirus

Veel mensen die een endoscopie (kijkonderzoek) moeten ondergaan, maken zich zorgen over het Coronavirus of hebben er vragen over. Algemene informatie over Corona en het Jeroen Bosch Ziekenhuis vindt u op de pagina Naar het ziekenhuis in coronatijd.

Hieronder leest u welke specifieke afspraken en voorzorgsmaatregelen er gelden voor de Endoscopieafdeling. Deze informatie is opgesteld op basis van de actuele inzichten en kan aangepast worden als er nieuwe ontwikkelingen zijn rondom het Coronavirus.

Heeft u ondanks het lezen van onderstaande informatie nog vragen? Neem dan contact op met uw behandelend arts.

Begeleiding

Hoe minder mensen er in het ziekenhuis zijn, hoe beter we er met elkaar voor kunnen zorgen dat het Coronavirus zich niet kan verspreiden. Daarom vragen we u om zoveel mogelijk alléén naar de afspraak te komen. Is het voor u echt nodig dat er iemand meekomt, dan mag u 1 begeleider meenemen (het liefst een huisgenoot). Begeleiders met gezondheidsklachten die overeenkomen met coronaklachten, zoals hoesten, niezen, keelpijn of koorts, vragen we dringend om niet mee te komen naar het ziekenhuis. Dit geldt ook voor begeleiders die in thuisquarantaine zijn.

Als u bij het onderzoek een slaapmiddel krijgt ('roesje') dan gaat u eerst naar de afdeling Dagbehandeling. Er mag dan 1 begeleider meelopen naar de Dagbehandeling. Daarna moet uw begeleider het ziekenhuis verlaten totdat u weer opgehaald mag worden.

Gebruik van mondkapjes

Op de Endoscopieafdeling houden we ons aan de richtlijnen van het RIVM en de Nederlandse Vereniging voor MDL-artsen. Dit houdt in dat we buiten de scopiekamers de 1,5 meter afstand naleven, handhygiëne toepassen en er zo min mogelijk mensen op de Endoscopieafdeling aanwezig zijn.

Op de scopiekamers zelf hebben de zorgverleners beschermende kleding aan zoals een spatbril, mondmasker, schort en handschoenen.

Dagbehandeling

Als u een slaapmiddel ('roesje") krijgt bij het onderzoek, gaat u voor en na het onderzoek naar de afdeling Dagbehandeling. Op de Dagbehandeling draagt het personeel geen mondkapje. Door toepassing van 1,5 meter afstand, juiste handhygiëne en de toegangsscreening bij de hoofdingang werken wij veilig. We volgen hierin het landelijke beleid.

Speciale scopiekamer voor Corona(verdachte) patiënten

Er is een speciaal ingerichte scopiekamer aanwezig die we uitsluitend gebruiken voor patiënten met verdenking van Coronabesmetting of met een bewezen Coronabesmetting waarbij de endoscopie niet kan worden uitgesteld. Na gebruik wordt deze kamer volgens de landelijke richtlijnen grondig schoongemaakt en ontsmet.

Code COR-040
Laatste revisie: 3 augustus 2020 - 14:02