Eerst verantwoordelijke verpleegkundige (EVV-er)

Op de verpleegafdeling werkt een verpleegkundig team. Vanuit dit team krijgt u een of twee Eerst Verantwoordelijk Verpleegkundigen (EVV-ers) toegewezen. Op deze pagina leest u meer over de taken van deze verpleegkundigen. U weet dan wat u van uw EVV-ers kunt verwachten.

Wat kunt u verwachten van een EVV-er?

Waarom een EVV-er?

Een EVV-er is een verpleegkundige die u extra begeleidt en ondersteunt, als dat nodig is. Ook houdt de EVV-er in de gaten of de verpleegkundige zorg zo goed mogelijk verloopt. Dit kan bijvoorbeeld prettig zijn bij een ingewikkelde situatie thuis, een ingewikkeld ziekteverloop of een langdurige opname. De EVV-er biedt dan de nodige ondersteuning aan u, uw partner en/of andere naasten.

Wie is uw EVV-er?

De EVV-er is een gediplomeerd verpleegkundige of een leerling-verpleegkundige samen met een gediplomeerd verpleegkundige. De gediplomeerde verpleegkundige is dan altijd eindverantwoordelijk. U krijgt altijd twéé EVV-ers toegewezen, zodat er zo veel mogelijk steeds een van uw EVV-ers aanwezig is. Als een EVV-er voor langere tijd afwezig is tijdens uw opname, dan krijgt u een vervanger. 

Zorggesprek

Bij de opname op de afdeling heeft u een gesprek gehad met een verpleegkundige. Tijdens dit opnamegesprek stelde de verpleegkundige u allerlei vragen. Hierdoor hebben wij een goed beeld gekregen van de zorg die u tijdens uw verblijf in het ziekenhuis nodig zult hebben. Op basis van deze informatie kijkt het verpleegkundig team welke EVV-ers u gaan begeleiden.

Meestal wordt de verpleegkundige van het opnamegesprek een van uw EVV-ers. Zolang u bent opgenomen, heeft de EVV-er iedere week een zorggesprek met u. Uw partner of naaste mag natuurlijk ook bij dit gesprek aanwezig zijn en hun bijdrage leveren. Natuurlijk alleen als u dat zelf ook prettig vindt.

Tijdens het zorggesprek willen we met u en uw partner of naaste bespreken hoe tevreden u bent over de zorg die u krijgt. Zijn er zaken die u liever anders zou willen? Dan bekijkt de EVV-er samen met u wat de mogelijkheden zijn om dit te regelen.

Het zorggesprek duurt ongeveer 30 minuten.

Welke taken heeft de EVV-er?

Hier leest u welke taken de EVV-er heeft. Zo weet u precies wat u van de EVV-er mag verwachten.

De EVV-er:

  • Spreekt in de eerste week van de opname een zorggesprek met u af. U heeft dan al een opnamegesprek gehad.
  • Herhaalt dit zorggesprek elke week en zo nodig vaker.
  • Coördineert de zorg die u in het ziekenhuis nodig heeft, vanaf opname tot en met ontslag. Dit houdt in dat de EVV-er steeds in de gaten houdt of de verpleegkundige zorg die u ontvangt goed verloopt.
Code VPA-339
Laatste revisie: 22 maart 2021 - 11:46