Een VR-bril voor een betere behandeling

20 februari 2019

Mensen met chronische nek- en schouderklachten hebben door hun pijn vaak angst om hun nek en schouders te bewegen. Deze angst staat hun behandeling en herstel in de weg en zorgt ervoor dat het langer duurt voordat zij hun dagelijkse leven weer volledig kunnen oppakken. Om mensen toch te verleiden om te bewegen, start revalidatiecentrum Tolbrug Specialistische Revalidatie  met een pilot met Corpus VR. Deze VR-bril leidt de patiënt op een speelse manier af en laat ze oefeningen doen. 

Het revalidatiecentrum van het Jeroen Bosch Ziekenhuis (JBZ) werkt hierin samen met het Bossche bedrijf InMotion VR. De pilot duurt drie maanden en er doen naar verwachting tien mensen aan mee.

Oefenen in een virtuele wereld

InMotion VR wordt geleid door Interaction Designer Gert-Jan Brok. Hij kwam samen met zijn vrouw Kiki Coppelmans op het idee een VR-bril te ontwikkelen voor de groep patiënten met bewegingsangst. Zij is psychosomatisch fysiotherapeute en krijgt in haar dagelijkse praktijk regelmatig hiermee te maken. Zij vroeg zich af hoe ze deze mensen kon laten ontspannen voor en tijdens oefeningen. Kiki Coppelmans: “Met de bril worden patiënten in een virtuele wereld uitgedaagd een oefening te doen. Doordat ze worden afgeleid draaien zij bijvoorbeeld verder met hun nek en hebben daarbij minder pijn dan zonder de bril. Het idee is dat de angst voor bewegen daarmee verdwijnt en de klachten dus verminderen.”

Therapeuten kunnen meekijken met wat de patiënt ziet en eventueel van buitenaf aanpassingen doorvoeren. Bijvoorbeeld aanpassingen die beweging nog meer uitlokken. Het apparaat meet ook hoe het hoofd en de nek bewegen.

Toekomst

Als de pilot succesvol is, wordt de bril ingezet voor meer groepen patiënten. Ook mensen met andere klachten kunnen dan voor oefeningen gebruik maken van Corpus VR. Bijvoorbeeld bij hersenletsel en fantoompijn. Revalidatiearts Christof Smit: “De belangrijkste uitkomstmaat voor ons is de tevredenheid van de mensen die de bril gebruiken. Uiteraard moet er daarbij ook winst zijn in het resultaat en de behandelduur. We hopen dat door gebruik van de VR-bril de behandeling beter en de behandelduur korter wordt. Uiteindelijk willen we de VR-bril graag thuis gaan aanbieden, zodat mensen op hun eigen tijd oefeningen kunnen doen en niet meer naar het revalidatiecentrum hoeven komen.”

Er is wetenschappelijk onderzoek gedaan naar het gebruik van een VR-bril voor behandelingen, maar tot nu toe wordt er nog weinig gebruik van gemaakt. Het JBZ is dan ook een van de eerste ziekenhuizen die een VR-bril daadwerkelijk toepast in behandelingen.

Jeroen Bosch Ziekenhuis

Jij verdient zorg die bij je past, dichtbij en op jouw manier geboden. Samen bepalen we wat je nodig hebt en van wie, zodat jij zo lang mogelijk het leven kan leiden dat jij wilt. Wij zetten daarvoor al onze expertise in en zoeken de samenwerking. Bijvoorbeeld met je familie en vrienden, je huisarts, de gemeente en de thuiszorg. Daar staan wij voor als Jeroen Bosch Ziekenhuis. 
Gewoon, omdat jij ertoe doet

Het Jeroen Bosch Ziekenhuis (’s-Hertogenbosch) is een groot topklinisch ziekenhuis met ruim 630 bedden en ruim 4.000 medewerkers. De 260 medisch specialisten zijn binnen het Jeroen Bosch Ziekenhuis georganiseerd in de Bossche Specialisten Coöperatie (BSC). Het ziekenhuis verzorgt samen met de BSC de medisch-specialistische zorg in de regio ’s-Hertogenbosch en Bommelerwaard. Voor meer informatie www.jeroenboschziekenhuis.nl

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Maureen Jonkergouw,  afdeling Marketing & Communicatie, tel. (073) 553 61 52  of e-mail : m.jonkergouw@jbz.nl

Laatste revisie: 27 juli 2020 - 10:43