Headerafbeelding
Fysiotherapeut doet onderzoek van de knie van een jongeman
Onderzoek

Drukmeting in de spieren (compartimentsdrukmeting)

Soms kunnen klachten worden veroorzaakt door een te hoge druk in uw spieren. Met een spierdrukmeting kan de sportarts dit onderzoeken.

Rondom de spieren van de onderbenen en onderarmen zit een omhulsel van strak peesblad. Soms groeien of zwellen de spieren door training zo, dat dit omhulsel te strak wordt. Hierdoor ontstaat er een pijnlijk gezwollen gevoel in uw onderbeen of onderarm. De klachten kunnen blijvend (chronisch) zijn of alleen ontstaan als u zich inspant. Vaak wordt hierdoor het botvlies geïrriteerd (shin splints of spring schenen).

Hoe verloopt het onderzoek?

Hier vindt u alle belangrijke informatie over uw onderzoek.

Praktische tips

Wat neemt u mee?

U moet meenemen naar uw afspraak op het Sport Medisch Centrum:

  • uw legitimatiebewijs
  • uw Actueel Medicatie Overzicht (AMO).

Soms moet u zich extra voorbereiden op uw afspraak in het SMC. Bijvoorbeeld als u een onderzoek of behandeling krijgt. Dit leest u bij de informatie over uw onderzoek of behandeling. 

MijnJBZ

Via de beveiligde website MijnJBZ kunt u thuis uw persoonlijke en medische gegevens inzien zoals die in het JBZ bekend zijn.

Bekijk uw zorgverzekering

Het is uw eigen verantwoordelijkheid na te gaan of u verzekerd bent voor de zorg waarvoor u naar het Jeroen Bosch Ziekenhuis komt. Bekijk van tevoren uw polisvoorwaarden of informeer bij uw zorgverzekeraar.

Opleidingsziekenhuis

In het JBZ leiden we verpleegkundigen, coassis­tenten, artsen en andere zorgverleners op. Dit betekent dat bij uw afspraak soms meerdere zorgverleners aanwezig zijn. En het kan zijn dat u onderzocht of behan­deld wordt door een zorgverlener in opleiding. Deze zorgverlener werkt altijd onder supervisie van een gekwali­ficeerde zorgverlener.

Gegevens delen

Wilt u dat zorgverleners buiten het Jeroen Bosch Ziekenhuis uw medische gegevens kunnen inzien? Dan moet u het JBZ toestemming geven om uw gegevens beschikbaar te stellen.

Code SMC-015
Laatste revisie: 27 december 2019 - 15:37
Hoe verloopt het onderzoek?

Drukmeting in de spieren (compartimentsdrukmeting)

Wat neemt u mee?

  • Uw geldig legitimatiebewijs.
  • Een korte broek en loopschoenen.
  • Een handdoek voor als u wilt douchen.

Hoe bereidt u zich voor?

Probeer in de dagen voor de meting de klachten die u heeft uit te lokken.

Tijdens het onderzoek meet de sportarts de druk in uw spieren. De test begint met het meten van de druk in rust. De sportarts verdooft uw huid plaatselijk en meet daarna de druk met een naald die in uw spier wordt geprikt. De drukmeting duurt maar enkele seconden. Na de meting in rust, moet u proberen de pijn uit te lokken. Dit kan op de loopband, de trap, buiten of in de spreekkamer. Zodra u de pijnklachten voelt, doet de sportarts een tweede drukmeting.

Het onderzoek duurt ongeveer een uur.

Als u wilt kunt u na het onderzoek douchen.

Naar huis

Direct na de drukmeting adviseren wij u dringend om niet deel te nemen aan het verkeer of zelf auto te rijden. Regel daarom iemand die u naar huis kan brengen.

Wat zijn de risico's?

  • Het kan zijn dat u zich door de prik even niet goed voelt.
  • Heel soms ontstaat er een ontsteking bij de prikplaats.
  • Rondom de prikplaats kan een blauwe plek (bloeduitstorting) ontstaan.
  • In zeldzame gevallen kan een zenuw worden geraakt. Hierdoor ontstaat een dof gevoel van de huid of u kunt uw been of voet niet goed bewegen. Dit is meestal tijdelijk.
  • Een enkele keer mislukt het onderzoek door storingen in het drukmeetsysteem. Het onderzoek moet dan een andere keer opnieuw gedaan worden.

Op de dag van het onderzoek tot enkele dagen daarna kunt u last hebben van pijn of een zwaar gevoel in de spier. Dit komt doordat u de spier met opzet heeft overbelast en/of doordat er een lichte blauwe plek (bloeduitstorting) is ontstaan bij het prikken in de spier. De klachten verdwijnen sneller als u vanaf de dag na het onderzoek uw spieren gewoon gebruikt.

U krijgt de uitslag direct na het onderzoek van de sportarts. Uw behandelend arts krijgt ook de uitslag van het onderzoek. Deze bespreekt ook met u welke gevolgen de uitslag van het onderzoek voor u heeft.

Heeft u nog vragen?

Als u nog vragen heeft dan kunt u bellen naar het secretariaat van het Sport Medisch Centrum. Zij zijn te bereiken op werkdagen van 08.00 tot 17.00 uur op telefoonnummer: (073) 553 35 53 en via e-mail: secretariaat@smcjbz.nl