Dementiezorg regio ’s-Hertogenbosch landelijk koploper

Het Geheugencentrum (onderdeel van de keten Topklinisch Centrum Cognitie) van het JBZ is het enige centrum in Nederland dat met cognitie als thema een topklinische status heeft gekregen in het STZ-zorgregister. De dementiezorg regio ’s-Hertogenbosch is daardoor landelijk koploper.

  Het Geheugencentrum is een multidisciplinair samenwerkingsverband van patiënten, mantelzorgers en professionals uit de gehele keten van dementiezorg. Dementiezorg is in dit verband niet beperkt tot de bekende neurodegeneratieve aandoeningen, zoals de Ziekte van Alzheimer. Ook aandoeningen zoals Niet Aangeboren Hersenletsel, Multipele Sclerose en psychiatrische aandoeningen met secundair geheugenproblemen, vallen onder het Geheugencentrum.

  Het Geheugencentrum heeft als missie het verbeteren van de dementiezorg lokaal, regionaal en landelijk, zowel van de dementie zelf, als ook de preventie ervan. Om de missie te verwezenlijken brengen de samenwerkende leden van het Geheugencentrum ieder hun ervaringen (patiënten) en professionele expertise en daaraan gekoppelde zorgproducten in. De missie wordt uitgevoerd binnen de kernkwaliteiten van het JBZ. In het JBZ wordt gedacht en gewerkt vanuit de patiënt, met als doel in 2025 het bereiken van het hoogste gezondheidswelzijn cijfer van Nederland.

  Het Geheugencentrum is lokaal, regionaal en ook landelijk al zichtbaar. Bij een topklinisch status hoort de ambitie om dit verder uit te bouwen. Wij focussen ons op 3 pijlers:

  • De directe patiëntenzorg voor patiënten met geheugenklachten vormt de spilfunctie van het Geheugencentrum. In samenwerking met de geheugenpoliklinieken van ziekenhuizen om het JBZ heen verbeteren we deze patiëntenzorg.
  • Onderwijs en opleiding vormen een tweede pijler van het Geheugencentrum. In een jaarlijks congres voor medici (Dementie de Praktijk) vertaalt het Geheugencentrum samen met partner brain research center nieuwe ontwikkelingen naar de praktijk. In een ander jaarlijks congres worden juist casemanagers en Praktijk Ondersteuners van de nieuwste ontwikkelingen op de hoogte gebracht. Tenslotte is Wetenschappelijk onderzoek de derde pijler van de activiteiten van het Geheugencentrum. Vanuit het Geheugencentrum wordt al langer samengewerkt met onderzoekers van de universitaire Alzheimercentra van het Amsterdam UMC en Radboudumc, terwijl de contacten met de Katholieke Universiteit Tilburg recent zijn uitgebreid. Tenslotte wordt momenteel gekeken in hoeverre er initiatieven ontwikkeld kunnen worden met Health Valley in Eindhoven.
  Laatste revisie: 1 november 2019 - 10:13