De juiste zorg op het juiste moment op Spoedafdeling Verloskunde & Gynaecologie

12 april 2018

Stel: je bent zwanger, en het gaat niet goed. Dusdanig dat je – al dan niet via de huisarts of verloskundige – direct naar het ziekenhuis moet. In het Jeroen Bosch Ziekenhuis kom je dan voortaan terecht op de Spoedafdeling Verloskunde & Gynaecologie. Het doel van die nieuwe afdeling? De juiste zorg op het juiste moment voor zwangeren met complicaties.

Voorheen was het zo dat je als patiënt werd doorverwezen naar de poli, de verpleegafdeling óf de Spoedeisende Hulp van het ziekenhuis. “Als patiënte kwam je dus vaak met verschillende zorgverleners op verschillende afdelingen in aanraking. Dat kon beter,” zegt klinisch verloskundige Relinde Walinga. “Op de Spoedafdeling krijgen vrouwen snel de optimale zorg van de beste zorgverleners, die allemaal dichtbij zijn.”

Vanaf nu krijgen alle vrouwen die zich ongepland melden in het ziekenhuis zorg op de Spoedafdeling. Nadat de klinisch verloskundige en/of de arts de patiënt heeft onderzocht, wordt samen bekeken welke zorg het meest passend is: naar huis (met instructies), opname op de verpleegafdeling of overgebracht worden naar een verloskamer om te bevallen. Walinga: “De acute zorg is nu gescheiden van de zorg voor andere zwangeren. Dat is voor allebei fijn. Op de Spoedafdeling werkt een speciaal opgeleid team.”

Verpleegkundigen op de Spoedafdeling zijn getraind om aan de telefoon de zorgvraag te beoordelen. Dit houdt in dat de klachten aan de telefoon worden uitgevraagd aan de hand van een triagewijzer, waarmee de verantwoorde wachttijd wordt bepaald. Deze triagewijzer is ontwikkeld binnen wetenschappelijk onderzoek van de Verloskunde Academie Rotterdam.

Zorg voor jou

Jij verdient zorg die bij je past, dichtbij en op jouw manier gegeven. Samen bepalen we wat je nodig hebt en van wie, zodat jij zo lang mogelijk het leven kan leiden dat jij wilt. Wij zetten daarvoor al onze medische expertise in. En zoeken de samenwerking, bijvoorbeeld met je familie en vrienden, je huisarts, de gemeente of de thuiszorg.

Gewoon, omdat jij ertoe doet

Laatste revisie: 27 juli 2020 - 10:19