Coronavirus

Het Coronavirus

Nu de situatie rondom Corona iets stabieler wordt, gaan we weer meer zorg bieden aan andere patiënten. Alle actuele informatie over uw bezoek aan ons ziekenhuis in deze Coronatijd, kunt u teruglezen op de pagina: "Naar het ziekenhuis in Coronatijd".

  • Nieuwsberichten kunt u terugvinden op onze nieuwspagina.
  • De saamhorigheid intern en de solidariteit die we van buiten ervaren, sterkt ons. Heel veel dank hiervoor!

Bekijk onze videoboodschappen

Maak van jouw klacht geen Code Rood

Twee maanden geleden werden we geconfronteerd met corona. Het werd Code Rood. Het Coronavirus blijft voorlopig onder ons. We merken en horen dat mensen uit angst voor besmetting niet naar de huisarts of het ziekenhuis gaan. Zelfs niet als ze zich ernstige zorgen maken over hun gezondheid. En daarin zit het gevaar.

We willen zorg bieden die bij jou past. Soms kan dat bijvoorbeeld telefonisch of via een videoconsult. En als je toch zorg bij je huisarts of in het ziekenhuis nodig hebt, weet dan dat we maatregelen hebben genomen waardoor je veilig naar ons toe kunt komen.

Praat over je zorgen met je huisarts of medisch specialist. Neem telefonisch contact op en bespreek wat je nodig hebt. Maak van jouw klacht geen code rood.

Je kunt deze video niet zien. Wat nu?

Je hebt onze cookies (nog) niet geaccepteerd. Daarom kun je deze en andere video's niet bekijken op onze website. Wil je de video's wel kunnen zien? Klik dan op Accepteer cookies. Meer weten? Lees dan onze cookieverklaring.

Naar het ziekenhuis ten tijde van het Coronavirus

Nu de situatie rondom Corona iets stabieler wordt, gaan we weer meer zorg bieden aan andere patiënten. We beginnen met die patiënten die onze zorg het hardst nodig hebben.

Word jij gebeld voor een afspraak, onderzoek of opname, maar vraag je je af of het nu wel veilig is om naar het ziekenhuis te komen? Bekijk dan deze film over de maatregelen die we als JBZ nemen.

Je kunt deze video niet zien. Wat nu?

Je hebt onze cookies (nog) niet geaccepteerd. Daarom kun je deze en andere video's niet bekijken op onze website. Wil je de video's wel kunnen zien? Klik dan op Accepteer cookies. Meer weten? Lees dan onze cookieverklaring.

28 april 2020

"Ik wil het anders voor jou"

Als je getroffen wordt door het Coronavirus, wil je dan naar het ziekenhuis? Of ga je de strijd liever thuis aan. Het klinkt gek, maar je hebt een keuze. Denk na over welke zorg het beste bij jou past en bespreek het met je dierbaren en huisarts.

Je kunt deze video niet zien. Wat nu?

Je hebt onze cookies (nog) niet geaccepteerd. Daarom kun je deze en andere video's niet bekijken op onze website. Wil je de video's wel kunnen zien? Klik dan op Accepteer cookies. Meer weten? Lees dan onze cookieverklaring.

30 maart 2020

Een belangrijke boodschap

Bekijk deze belangrijke boodschap en houd je aan de maatregelen van het RIVM! Samen staan we sterk in deze strijd tegen het Coronavirus.

Je kunt deze video niet zien. Wat nu?

Je hebt onze cookies (nog) niet geaccepteerd. Daarom kun je deze en andere video's niet bekijken op onze website. Wil je de video's wel kunnen zien? Klik dan op Accepteer cookies. Meer weten? Lees dan onze cookieverklaring.

21 maart 2020

Liveblog

Ons "liveblog" rondom de situatie met het Coronavirus is gesloten. U kunt vanaf nu onze nieuwsberichten weer terug vinden op onze nieuwspagina.

Dinsdag 28 april - Patiënten mogen weer beperkt bezoek ontvangen

Patiënten die opgenomen liggen in het Jeroen Bosch Ziekenhuis mogen vanaf vandaag weer bezoek ontvangen van hun dierbaren. Dit geldt voor alle patiënten, dus ook voor patiënten met Corona en voor patiënten op de Intensive Care. Helaas is wel nog maar zeer beperkt bezoek mogelijk. De reden hiervoor is dat we ook in het ziekenhuis anderhalve meter afstand van elkaar moeten kunnen houden.

Patiënten mogen 1 x per twee dagen een bezoeker ontvangen, op een vooraf afgesproken tijdstip. De contactpersoon van de familie hoort op welke dag en tijd de bezoeker welkom is. Voor bezoekers is een instructie gemaakt waarin staat aan welke hygiënemaatregelen zij zich moeten houden. Dat zijn deels maatregelen waaraan iedereen inmiddels gewend is, zoals goed handen wassen, en deels zijn dit aanvullende maatregelen zoals het dragen van een mondkapje. Mensen die zelf klachten hebben of in thuisisolatie verblijven, mogen niet op bezoek komen.

Sinds 26 maart was in het JBZ geen bezoek meer toegestaan om verdere verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Het was een ingrijpende maatregel voor onze patiënten en hun dierbaren. We zijn dan ook blij dat we voorzichtig aan weer bezoek kunnen toelaten.

Woensdag 15 april: uitbreiding noodzakelijke medische zorg

We breiden de noodzakelijke medische zorg stapsgewijs uit

We hebben de afgelopen periode veel patiënten met Corona in het ziekenhuis opgevangen. Gelukkig zijn we steeds in staat geweest ook nog zorg te bieden aan patiënten zonder corona. Het gaat dan om acute zorg, verloskundige zorg en zorg aan patiënten met kanker. Daarnaast hebben onze medisch specialisten ook veel video- en belconsulten gedaan. Hierdoor is de zorg voor onze patiënten met een chronische aandoening zoals diabetes de afgelopen tijd ook zoveel mogelijk doorgegaan.

We zijn nu bezig met het stapsgewijs uitbreiden van de noodzakelijke medische zorg. Daarmee bedoelen we medische zorg die niet langer kan worden uitgesteld. Onze medisch specialisten en de huisartsen in onze regio bepalen voor welke patiënten dit geldt. De huisartsen doen dat bij nieuwe patiënten en de medisch specialisten bij mensen die al patiënt zijn in het Jeroen Bosch Ziekenhuis. Bij elke patiënt kijken zij goed welke zorg nodig is. Wij bellen deze patiënten om ze uit te nodigen om naar het ziekenhuis te komen.

Woensdag 8 april - Corona check-app voor regio Den Bosch

Woensdag 8 april 

Mensen die corona hebben of bang zijn dat ze corona hebben, willen graag dagelijks inzicht in hun gezondheid. Jeroen Bosch Huisartsen en het Jeroen Bosch Ziekenhuis zijn daarom gestart met het gebruik van de gratis online corona check-app, voor inwoners van Den Bosch en omstreken. Een medisch team, onder supervisie van een longarts, monitort via de app vragen over je gezondheid en neemt actie indien nodig. De huisarts houdt de regie.

“ We merken dat mensen grote behoefte hebben om dagelijks inzicht te hebben in hun eigen situatie. Zowel voor de vraag of je mogelijk Covid-19 hebt, maar ook hoe het met je gaat tijdens het verloop van de ziekte, aldus Geert Elbers, huisarts en e-health deskundige van de huisartsenorganisaties. ” De techniek van de app in combinatie met het medisch team dat eraan verbonden is, voorziet in die behoefte, je krijgt medisch advies op maat. Tegelijk zorgen we er samen ook voor dat de huisartsen en de Spoedeisende Hulp ontlast worden. Dit zorgt voor goede bereikbaarheid van de zorg in deze lastige tijd.”

Hoe werkt de app?

Via de corona check- app beantwoord je vragen over je gezondheid. De vragen hebben onder andere betrekking op hoesten, kortademigheid en koorts. Aan de hand van de antwoorden volgt een automatisch advies of worden er vervolgacties ondernomen. Die kunnen variëren van dagelijks telefonisch contact tot het advies om medische hulp in te schakelen. De app is nadrukkelijk geen vervanging van reguliere zorg of spoedzorg. Wie ernstig ziek is of een spoedvraag heeft, wordt geadviseerd zelf contact op te nemen met de huisarts. Je kunt je voor de app aanmelden via www.olvgcoronacheck.nl/jbzhuisartsen.

De OLVG Corona check-app

De OLVG corona check-app is ontwikkeld door OLVG en Luscii en is in korte tijd uitgegroeid tot een veelgebruikte tool. Eind maart was de app al beschikbaar voor 4,7 miljoen Nederlanders. En de lijst met ziekenhuizen en zorginstellingen groeit elke dag. De app kan thuis gebruikt worden. Het is niet nodig naar een ziekenhuis of zorginstelling te gaan. Gebruikers moeten wel 18 jaar of ouder zijn en de beschikking over een koortsthermometer en smartphone hebben. Dat kan zowel een Apple iPhone, met minimaal iOS versie 12, of een Android, vanaf Android versie 7, zijn. 

Dinsdag 7 april - Koning bezoekt Jeroen Bosch Ziekenhuis

Zijne Majesteit de Koning bracht op 7 april een werkbezoek aan het Jeroen Bosch Ziekenhuis. Het bezoek vond plaats in het kader van de bestrijding van het coronavirus (COVID-19) en richtte zich op de balans tussen deze zorg en de zorg voor niet-coronapatiënten.

Voorzitter Raad van Bestuur Piet-Hein Buiting: “Het bezoek van de Koning in deze tijd is een belangrijke steun in de rug. Niet alleen voor ons maar voor alle ziekenhuizen, huisartsen en VVT-organisaties in Noord-Brabant.”

Het werkbezoek startte met een rondetafelgesprek met medewerkers uit het ziekenhuis die onderdeel uitmaken van de crisisorganisatie. Hieronder medisch specialisten, leden van het bestuur van de Bossche Specialisten coöperatie en van de Raad van Bestuur. Zij lichtten toe welke voorbereidingen er in het ziekenhuis zijn genomen om de enorme toestroom van patiënten aan te kunnen. Daarnaast vertelden zij blij te zijn in de afgelopen weken nog steeds spoedzorg te hebben kunnen bieden en zorg voor patiënten met kanker.

Een tweede gesprek had de Koning met verpleegkundigen en artsen uit het ziekenhuis over de impact van deze tijd. Zij vertelden wat de gevolgen zijn op de inhoud en organisatie van het werk van artsen en verpleegkundigen en de effecten die de huidige situatie heeft op hen persoonlijk. Zij benadrukten hierbij de geweldige samenwerking die tussen alle JBZ’ers is ontstaan.

Cardioloog Maayke Sluman: “De Koning was zeer geïnteresseerd in welk effect deze periode op ons en onze patiënten heeft en vroeg bezorgd of wij het nog wel kunnen volhouden. Wat ik ook mooi vond, was dat hij aan het eind van het gesprek nog even memoreerde dat hij dit ziekenhuis negen jaar geleden ook had geopend. Wie had kunnen denken dat hij nog een keer zou terugkomen en dan in deze omstandigheden.”

Tot slot had Koning Willem-Alexander specifieke aandacht voor patiënten zonder corona en voor hoe zij de situatie ervaren. Dat deed hij op de polikliniek Cardiologie en de tweede Spoedeisende Hulp die het ziekenhuis heeft ingericht voor patiënten zonder corona.

Dinsdag 7 april - Zorg voor patiënten zonder Corona

Dinsdag 7 april 

We krijgen de eerste signalen dat de social distancing en de andere maatregelen van de regering effect hebben. We horen dat in het land en we merken dat hier in ons ziekenhuis. We hopen dat iedereen zich er nog aan houdt de komende tijd, want het helpt enorm!

In de afgelopen periode zijn we gelukkig steeds in staat geweest om acute zorg te blijven bieden en zorg aan patiënten met kanker. Nu het aantal patiënten met Corona in ons ziekenhuis al een paar dagen achter elkaar stabiel is, zijn we aan het onderzoeken hoe we stapsgewijs de zorg voor onze patiënten zonder Corona kunnen gaan uitbreiden. Het gaat dan vooral om patiënten waarvan het niet verantwoord is om de medische zorg nog langer dan een maand uit te stellen.

Het plan is om hier volgende week gefaseerd mee te starten. Vanuit het ziekenhuis wordt contact opgenomen met de patiënten om wie het gaat. Hoe snel we vervolgens kunnen doorgaan met uitbreiden van de zorg voor onze patiënten zonder Corona, hangt af van de beschikbaarheid van zorgverleners, de beschikbaarheid van bedden en van het grillige verloop van het Coronavirus.

We begrijpen dat patiënten zich afvragen of zij wel naar het ziekenhuis kunnen komen. Dat zij zich misschien zelfs ongerust maken. We kunnen zeggen dat we alle maatregelen nemen die nodig zijn om hen goed op te vangen en te behandelen.

Zondag 5 april - Overplaatsing patiënten nog steeds nodig

Overplaatsing patiënten nog steeds nodig

Vrijdag meldden we al dat het aantal patiënten afneemt dat zich met Corona bij ons ziekenhuis meldt. Dat betekent dat de druk op de Spoedeisende Hulp en op de verpleegafdelingen waar patiënten met Corona worden verpleegd minder wordt. Helaas kunnen we niet hetzelfde zeggen over onze Intensive Care (IC). Daar komen steeds weer nieuwe patiënten bij. Omdat patiënten ongeveer drie weken op de IC blijven liggen, blijft het nog steeds nodig om mensen over te plaatsen naar andere ziekenhuizen. Ook buiten Nederland krijgen we hulp aangeboden. Dit weekend is de eerste patiënt naar een ziekenhuis in Duitsland overgebracht.

Maandag gaan we stapsgewijs de zorg voor onze patiënten zonder Corona uitbreiden (zie onze update van vrijdag 3 april). We vinden het namelijk belangrijk de zorg te geven die zij nodig hebben. We vragen een groot aantal patiënten waarom zij wel of niet naar het ziekenhuis zouden komen. We kunnen ons namelijk voorstellen dat mensen zich afvragen of het wel veilig is. Hun antwoorden gebruiken we om ervoor te zorgen dat iedereen die zorg nodig heeft met een gerust gevoel naar het ziekenhuis kan komen.

Dinsdag 31 maart - Stand van Zaken / Hart onder de riem

Update dinsdag 31 maart

Wij krijgen iedere dag weer heel veel attenties van bedrijven en van mensen in Den Bosch. We voelen ons daardoor ontzettend gesteund. Diezelfde steun willen we eigenlijk ook aan onze patiënten geven. Zij mogen in deze tijd geen bezoek ontvangen en we merken dat ze zich vaak alleen voelen. Vandaar dat we vandaag de oproep hebben gedaan om hen kaarten, gedichten en tekeningen te sturen.

Omdat je geen bezoek mag krijgen in het ziekenhuis heb je je dierbaren niet dichtbij. Bij andere ziekten waar geen genezing mogelijk is, is aangetoond dat je eigen omgeving een enorme bijdrage levert aan de kwaliteit van je leven en zelfs aan herstel. Wij denken dat dit ook zo is bij Corona. Daarom hebben wij via een film de volgende vraag gesteld. Als jij getroffen wordt door het coronavirus, waar wil jij dan de strijd aangaan? Dat kan thuis zijn, in een Corona zorgcentrum waar je een kamergenoot mag hebben, in een verpleeghuis of in het ziekenhuis. Samen met de huisarts kun je bepalen wat voor jou de beste plek voor herstel is.

In het Jeroen Bosch Ziekenhuis zijn we nog steeds ‘in control’. En dat is hoopgevend. Het aantal patiënten dat naar ons toekomt, is minder groot dan het aantal waar we in onze scenario’s rekening mee hielden. We hopen dat zich dit in de komende dagen voortzet.

Maandag 30 maart - Tropenartsen helpen ziekenhuizen 

Artsen Internationale Gezondheidszorg en Tropengeneeskunde helpen ziekenhuizen 

Tropenartsen hebben specifieke kennis en ervaring met het organiseren van zorg in tijden van een epidemie. Het Opleidingsinstituut Internationale Gezondheidszorg en Tropengeneeskunde (OIGT) en de Nederlandse Vereniging van Tropengeneeskunde en Internationale Gezondheidszorg (NVTG) hebben daarom de handen in elkaar geslagen om Nederlandse ziekenhuizen en de zorg de komende periode te ondersteunen. Het Jeroen Bosch Ziekenhuis is gevraagd de coördinerende rol te nemen vanuit het Regionaal Overleg Acute Zorg Brabant. 

De tropenartsen die zijn opgeleid door het OIGT en vertegenwoordigd door de NVTG hebben ruime internationale ervaring bij epidemieën. Zij zijn gewend om bij grote uitbraken hulpverlening te coördineren en mede te organiseren. Hoe richt je je processen in en hoe zorg je ervoor dat je ten tijde van de ene fase, je al voorbereid op de volgende fase. Daarnaast kunnen zij zelf hulp verlenen in de zorg voor mensen die besmet zijn met het virus en bieden ze ondersteuning aan zorgverleners. De zorg voor patiënten met corona is voor zorgverleners namelijk geestelijk ook zwaar. Met name vanwege het eenzame en angstige ziekbed van patiënten. 

Een eerdere oproep aan tropenartsen resulteerde in meer dan honderd reacties van tropenartsen. De eerste tropenartsen zijn inmiddels gestart in het Jeroen Bosch Ziekenhuis in Den Bosch, Maasziekenhuis Pantein in Boxmeer en het Bravis ziekenhuis in Roosendaal en Bergen op Zoom. Ze kijken daarbij naar de zorg in het ziekenhuis, maar ook hoe de zorg in de keten is georganiseerd.

De komende periode zullen meer tropenartsen in Nederland worden ingezet. Naast dit initiatief hebben tropenartsen zich ook rechtstreeks gemeld bij ziekenhuizen om bij te kunnen dragen in deze periode. Tropenartsen kunnen zich  aanmelden bij de vacaturebank: tropenarts@jbz.nl.

Zaterdag 28 maart - Stand van zaken

-Zaterdag 28 maart 17.00 uur

We bereiden ons zo goed mogelijk voor op de aantallen patiënten die komende dagen naar het ziekenhuis komen. We doen dit zowel organisatorisch als wat betreft de mogelijk ethische vragen die op ons af komen. Hierbij blijft de gewone noodzakelijke zorg heel belangrijk en deze houdt onze volle aandacht.

We zijn Corona nog steeds een stap voor en kunnen de patiëntenstroom nog steeds aan. We maken ons wel zorgen over de komende dagen. De hoeveelheid nieuwe patiënten met (mogelijk) Corona, wordt mogelijk groter dan wat we aan kunnen in het ziekenhuis. Andere ziekenhuizen in het land hebben steeds minder mogelijkheden om patiënten uit Brabantse ziekenhuizen over te nemen. Wij zijn hen allemaal ontzettend dankbaar voor hun collegialiteit en begrijpen heel goed dat hun mogelijkheden niet eindeloos zijn. We werken nauw samen met de andere ziekenhuizen in de regio en steunen elkaar waar mogelijk. 

Verder zijn we als JBZ actief betrokken bij initiatieven van de eerstelijn (huisartsen en thuiszorg) om Corona-patiënten thuis - of dichtbij huis – te verzorgen. We doen dit omdat deze zorg voor sommige patiënten beter past en mogelijk beter uitpakt dan een opname in het ziekenhuis. Op zo’n plek buiten het ziekenhuis kunnen patiënten op een warme, menselijke manier verzorgd worden, zonder de strenge isolatiemaatregelen die in het ziekenhuis gelden. De familie kan daar bijvoorbeeld wel bij de patiënt aanwezig zijn. We noemen dit een ‘Corona-zorgcentrum’ en we hopen er daar snel meer van te openen.  

Vandaag al opent het eerste Corona-zorgcentrum, nu nog op de locatie van de Geriatrische Afdeling bij het JBZ. Doordat deze afdeling bij het JBZ ligt, kunnen we als huisartsen, thuiszorg en JBZ samen leren hoe we elkaar in de zorg voor de patiënt het beste kunnen ondersteunen. 

Vrijdag 27 maart - Stand van zaken

Onze zorgverleners op de corona-afdelingen zijn helemaal ingepakt als zij onze patiënten verzorgen. Maar met ingang van vandaag krijgen ze langzaamaan weer een gezicht. Van iedereen wordt een foto gemaakt voor een sticker die op het isolatieschort kan worden geplakt. Zo krijgen onze artsen en verpleegkundigen de komende dagen voor onze patiënten weer een gezicht.

Vanmiddag was er even een kippenvelmoment. Voor het ziekenhuis stond een groot aantal politie- en brandweerauto’s met zwaailichten aan. De agenten en brandweerlieden stonden ernaast en applaudisseerden voor ons. Dank jullie wel voor dit ontroerende gebaar! 

Gisteren en vandaag zijn de eerste maaltijden aan medewerkers van ons ziekenhuis uitgedeeld door Stichting Dank voor de Goede Zorg. Een mooi initiatief van een groep Brabantse ondernemers in samenwerking met Stichting Vrienden van het Jeroen Bosch Ziekenhuis. Zij steunen op deze manier de JBZ-ers die nu vaak weinig tijd hebben – of te moe zijn - om nog te koken. Ook komende week worden er weer een aantal dagen maaltijden door hen verzorgd. Dit is hartverwarmend. 

We hebben de moeilijke beslissing moeten nemen geen bezoek meer toe te laten bij patiënten die in het ziekenhuis opgenomen zijn. We hebben deze beslissing zo lang mogelijk willen uitstellen omdat we weten hoe belangrijk contact met je dierbaren is in een tijd dat je ziek bent. Het is fijn te merken dat er begrip voor is.

Woensdag 25 maart - Bezoekregeling aangepast

Update woensdag 25 maart 18.10 uur

Vanaf donderdag 26 maart mogen patiënten die opgenomen zijn in het Jeroen Bosch Ziekenhuis geen bezoek meer ontvangen. Dit om verdere verspreiding van het Coronavirus (COVID-19) zoveel mogelijk te beperken. We snappen dat dit een heel ingrijpende maatregel is.

Er zijn enkele uitzonderingen, namelijk:

  • Er mogen 2 familieleden waken bij een stervende. De behandelaar kan uit menselijkheid van deze regel afwijken.
  • Er mag 1 ouder of voogd (liefst steeds dezelfde) aanwezig zijn bij een minderjarige die opgenomen is.
  • Bij een bevalling mag uitsluitend de partner aanwezig zijn. Bij afwezigheid van een partner mag een andere naaste deze rol vervullen.
  • Bij een patiënt die ernstig verward of onrustig is of een verstandelijke beperking heeft, waarbij bezoek kan bijdragen aan herstel, mag 1 bezoeker aanwezig zijn.
  • Bij mensen die revalideren in de Tolbrug mag 1 mantelzorger aanwezig zijn als dit absoluut noodzakelijk is voor het revalidatieproces.

Bezoekers moeten zich melden bij de hoofdingang.

Dinsdag 24 maart - Stand van zaken

Vandaag is vanaf ons ziekenhuis de eerste patiënt per traumahelikopter overgebracht naar een ander ziekenhuis in Nederland. Gezien de groei van het aantal patiënten dat met het coronavirus is besmet, is besloten om deze helikopter in te zetten zodat patiënten nog sneller in het juiste ziekenhuis komen. Hiermee wordt ook het ambulancevervoer over de weg ontlast. Het is mooi te zien hoe goed en snel er wordt samengewerkt en dit soort initiatieven mogelijk worden gemaakt. 

We voelen een grote verantwoordelijkheid naar alle mensen die besmet zijn met het coronavirus.  Maar ook voor alle mensen die niet besmet zijn en onze hulp nodig hebben. 
We zijn tot nu toe nog in staat spoedzorg te bieden of zorg voor mensen met kanker. Dit blijft ook in deze tijd onze kerntaak en die willen we dit niet opgeven. We danken alle zorgverleners die hieraan bijdragen. 

Per dag zien we het aantal patiënten met het coronavirus toenemen. We willen hierbij nog een keer benadrukken hoe belangrijk het is om thuis te blijven. 
Bescherm jezelf, bescherm de mensen om je heen, help de zorg…

Dinsdag 24 maart - Controle op symptomen bij ingang JBZ en prikposten

Vanaf maandag 23 maart vraagt het Jeroen Bosch Ziekenhuis (JBZ) bij de ingang van alle locaties van het JBZ en de prikposten, aan patiënten en bezoekers of zij last hebben van: koorts óf hoesten óf benauwdheidsklachten/kortademigheid óf een combinatie hiervan. Als u verwezen bent naar het ziekenhuis of op bezoek mag komen, heeft u gewoon toegang tot het ziekenhuis. We stellen deze vraag om patiënten, bezoekers en medewerkers extra te beschermen.

Om diezelfde reden vragen we patiënten ook om liefst alléén naar hun afspraak te komen. Als het echt nodig is, mag de patiënt maximaal één begeleider meenemen.

Heeft een patiënt of bezoeker geen klachten, dan krijgt deze een groen kaartje van de medewerker bij de ingang en kan deze zelfstandig naar binnen.

Heeft een patiënt of bezoeker wel klachten, dan krijgt deze een oranje kaartje van de medewerker bij de ingang en ook een chirurgisch mondneusmasker. De patiënt of bezoeker draagt dit mondneusmasker tot hij of zij de locatie weer verlaat. Deze gaat vervolgens zelfstandig naar zijn of haar afspraak.

Als iemand geen mondneusmasker kan dragen – bijvoorbeeld vanwege ernstige benauwdheid – dan wordt de patiënt of bezoeker naar een aparte wachtkamer gebracht. De patiënt wordt dan geholpen door een medewerker die beschermingsmaterialen draagt, zoals een mondneusmasker en spatbril.

Zondag 22 maart - Wijziging ontvangst spoedeisende patiënten

Update zondag 22 maart 17.00 uur

Wijziging ontvangst spoedeisende patiënten: tijdelijk tweede SEH

Patiënten die zich bij de Spoedeisende Hulp (SEH)/Huisartsenpost (HAP) melden, worden vanaf maandagochtend 23 maart opgevangen in een tent die voor de ingang van de SEH/HAP staat. Doel van deze tent is om patiënten die niet besmet zijn met Corona zoveel mogelijk te scheiden van patiënten met (verdenking van) Corona.

  • Een medewerker vraagt of de patiënt last heeft van hoesten, verkoudheid, keelpijn of koorts. Als dit het geval is, wordt de patiënt in een aparte ruimte ontvangen en verzorgd.
  • Patiënten die geen last hebben van hoesten, verkoudheid, keelpijn of koorts, worden verwezen naar een tijdelijke tweede Spoedeisende Hulp. Die is speciaal hiervoor ingericht op de polikliniek Orthopedie. Deze mensen krijgen een brief mee waarin de route staat uitgelegd (via de hoofdingang van het ziekenhuis met de roltrap of lift naar boven en dan rechtsaf naar A.0.1). Met patiënten die niet zelfstandig kunnen lopen, gaat de secretaresse mee. Er is ook een rolstoel beschikbaar.

Overbrengen van mensen met Coronavirus

We hebben de afgelopen dagen ongeveer 40 mensen met het Coronavirus vanuit ons ziekenhuis naar andere ziekenhuizen in Nederland overgebracht. Dat hebben we gedaan om ruimte te maken voor nieuwe patiënten. We zijn heel blij met de hulp die we krijgen van onze collega-ziekenhuizen uit Nederland. Vooral het Isala in Zwolle heeft ons vanaf het begin geweldig geholpen.

De komende tijd komen er nog veel meer mensen met het Coronavirus naar ons toe. En we zullen ook nog meer patiënten moeten overbrengen naar andere ziekenhuizen in Nederland. Mensen zijn erg ziek, worden naar een andere omgeving gebracht en zijn ver weg van hun naasten. Het overplaatsen heeft een grote emotionele impact. We beseffen dit zeer goed en leven met hen en hun naasten mee.

Het overbrengen van mensen en de andere maatregelen die we tot nu toe hebben genomen, zorgen ervoor dat we nog steeds ‘in control’ zijn. Wel merken we dat het lichamelijk en geestelijk steeds zwaarder wordt. Daarom zijn alle hulp en steunbetuigingen die we van mensen uit onze regio ontvangen zo ontzettend waardevol. Nogmaals veel dank hiervoor!

Vrijdag 20 maart - Tent voor SEH ingericht

Update vrijdag 20 maart 17.00 uur

Patiënten die zich bij de Spoedeisende Hulp (SEH)/Huisartsenpost (HAP) melden, willen we zo snel mogelijk helpen. Zowel patiënten met corona-klachten, als patiënten die andere spoedzorg nodig hebben. Wij verwachten dat het aantal coronapatiënten volgende week verder zal stijgen. Daarom gaan we bij de ingang van de SEH/HAP patiënten opvangen.

Patiënten melden zich bij een tent die voor de ingang van de SEH/HAP staat. Een medewerker vraag of de patiënt last heeft van hoesten, verkoudheid, keelpijn of koorts. Als dit het geval is, wordt de patiënt in een aparte ruimte ontvangen en verzorgd. Patiënten die geen last hebben van hoesten, verkoudheid, keelpijn of koorts, worden in een andere ruimte opgevangen en geholpen. We volgen hierin het voorbeelden van andere ziekenhuizen in de regio.

We hebben deze maatregel genomen, omdat we zo patiënten sneller kunnen helpen.

De tent staat vanaf vandaag bij de ingang, maar is nog niet in gebruik. Dit gebeurt in het begin van week 13. We informeren u als het zover is.

We doen nogmaals de oproep: kom niet naar het ziekenhuis als u klachten heeft van hoesten, verkoudheid, keelpijn of koorts. Bel in dat geval uw huisarts.

En we vragen u: hou afstand van elkaar. Bijvoorbeeld ook in de wachtkamer van de huisarts of het ziekenhuis. Samen kunnen we de verspreiding tegengaan.

Donderdag 19 maart - Update

Gisteren en vandaag waren er wederom hartverwarmende acties en lieve woorden voor onze mensen. Vandaag kregen we brownies en blondies van Brownies&Downies. Allemaal heel mooi verpakt en heel lekker. Dat moet een werk zijn geweest! Dank je wel!

We hopen dat onze collega’s van bijvoorbeeld de verpleeghuizen, de thuiszorg en de geestelijke gezondheidszorg ook zoveel warmte ervaren. Ook zij krijgen in deze tijd veel op zich af en verzetten bergen voor hun cliënten. 

Het Jeroen Bosch Ziekenhuis is, bijvoorbeeld door het afzeggen van operaties en het vrijmaken van mensen, steeds beter ingericht om veel patiënten te kunnen opvangen. Dat is maar goed ook, want we zien het aantal per dag stijgen. Doordat collega-ziekenhuizen ons helpen met het overnemen van patiënten, kunnen wij nog steeds mensen opvangen.

We weten dat er nog een moeilijke tijd volgt. Voor de mensen in de Bossche regio, voor hun naasten en voor onze eigen mensen. De saamhorigheid intern en de solidariteit die we van buiten ervaren, sterkt ons.

Woensdag 18 maart - Update & dankwoord

Update woensdag 18 maart 16.30 uur

We beseffen dat de huidige tijd veel onrust, verdriet en angst met zich meebrengt. Vooral voor de patiënten die besmet zijn met het virus en hun naasten. Dat zal in de komende dagen en weken niet veranderen. Dat geldt ook voor onze zorgverleners. Wij wensen iedereen die door dit virus wordt geraakt sterkte. 

We zien het aantal patiënten toenemen dat besmet is. Dat geeft meer druk op de capaciteit en mensen maar de situatie in het Jeroen Bosch Ziekenhuis is nog steeds onder controle. We hebben nog steeds ruimte om patiënten op te nemen en te verzorgen.

Iedere dag kijken we wat er nodig is om te doen. We hebben de afgelopen tijd al een aantal maatregelen genomen; we hebben operaties afgezegd, poliklinische afspraken zoveel mogelijk omgezet naar belconsulten en mensen gevraagd om meer te komen werken. We kijken dag voor dag én we kijken vooruit. We bereiden ons ook voor op het groeiende aantal patiënten dat onze hulp nodig heeft. 

We zijn zeer geraakt door alle lieve berichten en acties van de mensen uit Den Bosch en omgeving. De hart verwarmende spandoeken op onze parkeergarage, de bloemen die onze zorgverleners krijgen, de vele berichtjes op social media. Iedere dag is het weer een warme deken. Heel veel dank hiervoor.

Dinsdag 17 maart - Geplande operaties tot maandag 6 april afgezegd

Update dinsdag 17 maart 18.15 uur

Tot 6 april worden alle operaties waarvan het medisch verantwoord is om die af te zeggen, afgezegd. Het besluit om een operatie wel of niet af te zeggen, wordt uiteraard weloverwogen genomen door de verantwoordelijk medisch specialist. Spoedoperaties en oncologische operaties, gaan wel gewoon door.

Heeft u een afspraak op de polikliniek tussen 18 maart en 6 april, dan kan het zijn dat deze wordt afgezegd of wordt veranderd in een belafspraak. Wanneer uw afspraak niet doorgaat of wordt gewijzigd, wordt u door ons gebeld. Sommige scopieën gaan door, als er daarna geen opname in de kliniek nodig is.

Maandag 16 maart - Verschillende prikposten tijdelijk gesloten

Update maandag 16 maart 17.00 uur

Vanwege voorzorgsmaatregelen rondom het Coronavirus zijn verschillende prikposten van het Jeroen Bosch Ziekenhuis tijdelijk gesloten. Voor diagnostiek (bloedprikken, urine inleveren) kunnen patiënten terecht op de locaties van het Jeroen Bosch Ziekenhuis BoxtelDrunen’s-HertogenboschRosmalen en Zaltbommel. Daarnaast zijn de volgende prikposten geopend:

Zaterdag 14 maart - Ondanks drukte JBZ nog voldoende in control

Update zaterdag 14 maart 14.45 uur

Ondanks enorme druk door het coronavirus JBZ nog voldoende ‘in control’

De afgelopen week heeft het Jeroen Bosch Ziekenhuis verschillende maatregelen genomen om goed te kunnen blijven zorgen voor zijn patiënten en personeel. Die hebben tot nu toe goed effect gehad. Hierdoor is het nog steeds mogelijk om voor alle patiënten de noodzakelijke zorg te bieden, ondanks de moeilijke omstandigheden. De situatie is voor nu onder controle. Het zijn en blijven natuurlijk enorm intense tijden voor getroffen patiënten en hun naasten. Dit raakt ieder van ons.

We realiseren ons uiteraard dat de ontwikkelingen rondom het coronavirus zich snel opvolgen, waardoor de situatie van dag tot dag verandert. We bekijken dus ook elke dag wat nodig is om die goede zorg te kunnen blijven bieden. Dit gebeurt niet vanzelf, dit vraagt een enorme inspanning van al onze medewerkers en om begrip en flexibiliteit van onze patiënten. We ontvangen veel warme en begripvolle berichten van patiënten en mensen uit onze regio, dit waarderen wij enorm!

Vrijdag 13 maart - Geplande operaties maandag 16 maart afgezegd

Update vrijdag 13 maart 15.40 uur

Voor maandag 16 maart worden alle operaties (behalve Spoed en Oncologie) en alle operatieve afspraken op de Dagbehandeling afgezegd. Patiënten worden hierover persoonlijk gebeld. Met ingang van maandag wordt een aantal poliklinische afspraken afgezegd. Als uw afspraak wordt afgezegd dan wordt u hiervan op de hoogte gebracht.

We zien in Brabant het aantal mensen toenemen dat het Coronavirus bij zich draagt. Om deze mensen te kunnen opvangen en verzorgen is ruimte en capaciteit nodig (isolatiekamers en personeel). Om die reden nemen we deze maatregelen. 

Vrijdag 13 maart - Corona-afdeling

Update vrijdag 13 maart, 18.30 uur

Op dit moment neemt het aantal besmettingen met het coronavirus in Nederland toe. Het Jeroen Bosch Ziekenhuis (JBZ) richt zich hierop in. De afdeling Longgeneeskunde is tijdelijk ingericht als een Corona-afdeling. Longpatiënten worden nu op een andere afdeling verzorgd.

Op de Corona-afdeling liggen patiënten die positief zijn getest op het Coronavirus (COVID-19). Deze patiënten worden cohort verpleegd, in strikte isolatie. Onder cohort-isolatie wordt verstaan het in één ruimte verplegen van meerdere patiënten die met corona besmet zijn. Bezoek kan niet langskomen. De verpleegkundige neemt elke dag telefonisch contact op met de eerste contactpersoon van de patiënt.

Het JBZ en diens zorgverleners hebben ervaring met dit type afdelingen; sinds 2018 wordt er in het griepseizoen een griepafdeling geopend. Hier liggen mensen die besmet zijn met influenza.

De zorgverleners op de Corona-afdeling nemen – net als op de griepafdeling - gerichte voorzorgsmaatregelen om besmetting te voorkomen. Denk hierbij aan het dragen van een muts, mondneusmasker, handschoenen en schort.

Corona Team

Op de afdeling werkt een multidisciplinair team van zorgverleners. In dit team werken geriaters, internisten en longartsen samen met verpleegkundigen om zo de optimale zorg voor patiënten te kunnen bieden.

De meerwaarde van een Corona- afdeling met een vast team is dat de reguliere verpleegafdelingen van het ziekenhuis worden ontlast door patiënten met Corona zoveel mogelijk op één afdeling te plaatsen.

Woensdag 11 maart - Aangepaste bezoekregeling

Update woensdag 11 maart 15.55 uur

Per direct passen wij onze bezoekregeling opnieuw aan, om verspreiding van het Coronavirus te beperken. Per patiënt is toegestaan om 1 bezoeker per dag te ontvangen. Bij voorkeur is deze bezoeker steeds - waar mogelijk - dezelfde persoon. De bezoektijden blijven hetzelfde als eerder aangekondigd: tussen 18.00 en 20.00 uur. 

Er zijn een paar afdelingen die afwijkende bezoektijden hebben. Zie hiervoor ook onze pagina over aangepaste bezoektijden.

Het is aan afdelingen om per situatie te bekijken of afwijking van de bovenstaande bezoekregeling mogelijk en wenselijk is.

Dinsdag 10 maart - Per dag wordt bekeken of operaties doorgaan

Update dinsdag 10 maart 14.20 uur

Het JBZ gaat per dag kijken of geplande operaties door kunnen gaan. Wanneer er een operatie wordt afgezegd, snappen we dat dit een grote impact heeft voor de desbetreffende patiënten. Wij doen dit om voldoende eenpersoonskamers te hebben voor patiënten die in isolatie moeten worden verpleegd. Patiënten die het betreft worden de dag voor de operatie persoonlijk geïnformeerd.

Heeft u klachten van verkoudheid, hoesten of koorts. Kom niet zelf naar de huisartsenpost of Spoedeisende hulp, maar neem telefonisch contact op met uw huisarts of huisartsenpost. Mensen die toch zelf komen met alleen deze klachten en geen spoedeisende zorg nodig hebben, moeten wij helaas verzoeken terug naar huis te gaan.

Maandag 9 maart - Aangepaste bezoektijden

Update maandag 9 maart 14.00 uur

Met ingang van dinsdag 10 maart gelden er aangepaste bezoektijden. Bezoek is welkom tussen 18.00 en 20.00 uur. Alleen op de Intensive Care gelden andere bezoektijden, namelijk van 14:00 tot 16:00 uur. Mocht een patiënt worden opgenomen op de Intensive Care die besmet is met het Coronavirus,  dan vragen we u te overleggen met de arts.

We vragen daarnaast om het aantal bezoekers per patiënt te beperken tot 2 personen per dag. Voor kinderen die op de Kinderafdeling liggen, geldt dat ouders onbeperkt langs kunnen komen. Er kunnen omstandigheden zijn (denk aan waken) waarin een afdeling kan afwijken van deze beperkende maatregelen.

Zondag 8 maart - Geplande operaties maandag 9 maart afgezegd

Update zondag 8 maart 14.00 uur

Voor maandag 9 maart wordt een aantal geplande operaties afgezegd. We begrijpen dat dit voor de betreffende patiënten een hele grote impact heeft. Toch is hiertoe besloten, om daarmee voldoende eenpersoonskamers te hebben voor patiënten die in isolatie moeten worden verpleegd. Patiënten die het betreft, worden hierover vanmiddag persoonlijk geïnformeerd.

Spoedoperaties en oncologische operaties gaan maandag gewoon door. 

De spreekuren op de polikliniek, afspraken op de poliklinische operatiekamers en Dagbehandeling gaan ook gewoon door. Scopieën gaan ook door als er daarna geen opname in de kliniek nodig is.

Iedere dag bekijken we of aanvullende maatregelen nodig zijn.

Zaterdag 7 maart - Advies RIVM aan inwoners Noord-Brabant (update)

Update zaterdag 7 maart 14.00 uur

Beste patiënten en bezoekers. Let op het advies van het RIVM aan de inwoners van de provincie Noord-Brabant: heeft u klachten zoals verkoudheid, hoesten of koorts, beperk uw sociale contacten. Dit betekent: blijf thuis. Kom niet naar het ziekenhuis en bel alleen de huisarts als uw klachten verergeren.

De ontwikkelingen rondom het Coronavirus volgen zich snel op. Het beleid van RIVM blijft voor ons het uitgangspunt. Lees hierover meer op de website van het RIVM .

Verder kunnen we melden dat met ingang van maandag 9 maart alle operaties gewoon doorgaan. Als een operatie die gepland is op maandag toch niet doorgaat, wordt een patiënt hier zondagmiddag over geïnformeerd. We bekijken van dag tot dag of er aanpassingen nodig zijn.

Blijf ook onze website volgen voor meest actuele informatie van het Jeroen Bosch Ziekenhuis.

Zaterdag 7 maart - Advies RIVM aan inwoners Noord-Brabant

Update zaterdag 7 maart 11.15 uur

Het RIVM adviseert inwoners van de provincie Noord-Brabant bij verkoudheid, hoesten of koorts hun sociale contacten te beperken. Op dit moment bekijken we wat dit voor gevolgen heeft voor de patienten, de bezoekers en het personeel in het ziekenhuis. Nadere informatie volgt.

Donderdag 5 maart - Geplande operaties vrijdag 6 maart afgezegd

Update donderdag 5 maart 18.05 uur

In het Jeroen Bosch Ziekenhuis is uit voorzorg besloten om alle nieuwe patiënten met symptomen van een luchtweginfectie in een eenpersoonskamer in isolatie te verplegen totdat de testen op zowel influenza als het Coronavirus bekend zijn. Tot nu toe werden patiënten uit isolatie gehaald als zij negatief testten op influenza. Nu wordt ook het resultaat van de test op het Coronavirus afgewacht. Pas als de Coronatest ook negatief is, gaat de patiënt uit isolatie. Dit besluit is genomen om verspreiding van het Coronavirus zo veel mogelijk te voorkomen en patiënten en onze medewerkers zo min mogelijk risico te laten lopen.

Om voldoende eenpersoonskamers te hebben, worden geplande operaties voor vrijdag 6 maart afgezegd. Patiënten die het betreft, worden hierover persoonlijk geïnformeerd. Spoedoperaties en oncologische operaties die spoed hebben, gaan gewoon door. 

De spreekuren op de polikliniek en de afspraken op de poliklinische operatiekamers gaan ook gewoon door. 

Iedere dag wordt bekeken of aanvullende maatregelen nodig zijn.

Donderdag 5 maart - Tweede patiënt besmet met het Coronavirus

Update donderdag 5 maart 18.00 uur

We hebben vandaag bevestigd gekregen dat ook een tweede patiënt besmet is met het Coronavirus. Hij werd al in strikte isolatie verpleegd. Er is geen relatie met de eerste patiënt of met de arts-assistent die besmet is geraakt. Ook deze patiënt kwam naar boven omdat we alle patiënten met symptomen van een luchtweginfectie testen op het Coronavirus. De rest van de uitslagen is overigens tot nu toe negatief. Zowel de arts-assistent als de patiënten maken het goed.

Woensdag 4 maart - Medewerker besmet met het Coronavirus

Update woensdag 4 maart 22.30 uur

Woensdag 4 maart 2020 is bij een arts-assistent van het Jeroen Bosch Ziekenhuis (JBZ) het Coronavirus (COVID-19) aangetroffen. De arts-assistent heeft de JBZ patiënt met het Coronavirus afgelopen vrijdag opgevangen op de afdeling Spoedeisende Hulp van het Jeroen Bosch Ziekenhuis. Omdat deze medewerker dinsdag milde luchtwegklachten kreeg en contact had gehad met de patiënt is deze getest. De arts-assistent woont in 's-Hertogenbosch.

De arts-assistent is meteen naar huis gegaan en er wordt door de GGD thuisisolatie ingesteld. De patiënten die dinsdag door de besmette arts-assistent zijn gezien, zijn geïsoleerd en worden gemonitord op de ontwikkeling van koorts en luchtwegklachten. Het gaat in totaal om acht patiënten van de afdeling Oncologie. De medewerkers waarmee deze arts-assistent contact heeft gehad, worden gevraagd zelf hun gezondheid te monitoren.De arts-assistent en zijn privécontacten worden door de GGD Hart voor Brabant benaderd. Mochten zij klachten krijgen die passen bij het Coronavirus, dan worden zij ook in thuisisolatie geplaatst en getest.

Dinsdag 3 maart - Eerste patiënt met het Coronavirus in JBZ

Dinsdag 3 maart 22.15 uur

Dinsdag 3 maart 2020 is bevestigd dat een patiënt van het Jeroen Bosch Ziekenhuis (JBZ) een infectie heeft met het Coronavirus (COVID-19). De patiënt wordt in strikte isolatie verzorgd en maakt het naar omstandigheden goed. Het gaat om een man uit Kerkwijk.

De patiënt heeft zich vrijdagavond gemeld met griepachtige verschijnselen  in het ziekenhuis en is opgenomen op de afdeling Interne Geneeskunde. Hij testte vrijdag negatief op Influenza en hoefde volgens de richtlijnen van het RIVM niet getest te worden op het Coronavirus. Vanwege de zich snel opvolgende ontwikkelingen heeft het JBZ echter besloten om alle patiënten die met luchtwegklachten worden opgenomen voor de zekerheid op het Coronavirus te testen. 

Afgelopen maandag 2 maart bleken de voorlopige testresultaten voor deze patiënt positief. De patiënt is om die reden direct in strikte isolatie geplaatst. Bevestiging van de uitslag volgde dinsdagavond vanuit het Erasmus Medisch Centrum. De kamergenoten van deze patiënt hebben geen klachten maar worden voor de zekerheid getest. Zij worden ook in isolatie verpleegd.

Medewerkers die intensief contact hebben gehad met de patiënt én verkouden zijn of griepachtige verschijnselen hebben worden ook getest. Op het moment is nog niet duidelijk of dit het geval is, maar dit zijn we aan het onderzoeken. 

GGD Gelderland-Zuid brengt in kaart met wie deze patiënt contact heeft gehad (contactonderzoek). Privécontacten van de patiënt worden door de GGD benaderd en moeten twee keer per dag hun temperatuur opnemen. Mochten deze klachten krijgen die passen bij het Coronavirus, dan worden zij ook in isolatie geplaatst en getest.

Code COR-015
Laatste revisie: 27 mei 2020 - 15:07