Coronacrisis en communicatie eerste – en tweedelijn

In de afgelopen maanden is vanwege de Coronacrisis de communicatie met verschillende zorgverleners in de eerste lijn anders ingericht. Specifiek voor de communicatie vanuit het Jeroen Bosch Ziekenhuis met de huisartsen geldt dat er vanuit de Jeroen Bosch Huisartsen en het Jeroen Bosch Ziekenhuis commandoteams zijn ingesteld. Voor deze nieuwe manier van communiceren werd een contactcentrum en online platform ingericht via Microsoft Teams waar actuele informatie, protocollen, veel gestelde vragen en contactmogelijkheden te vinden waren over zowel COVID-19 zorg als de noodzakelijke reguliere zorg. Ook participeren de huisartsen in het OMT (Outbreak Management Team)/CMT (Crisis Management Team).

Vanaf juni wordt weer gestart met de reguliere manier van communiceren via de overleggen ‘EenTwee-overleg’ en ‘Stuurgroep Integrale Diagnostiek’. Deze overleggen, waar beleid en afstemming plaatsvindt, behouden we als belangrijkste centrale overlegstructuur met de huisartsen. De commandoteams worden omgedoopt tot redactie.

Voorkeur gaat uit naar één regionaal transmuraal platform: de bestaande werkafspraken app wordt hiervoor gebruikt en uitgebouwd. Het beheer van deze werkafsprakenapp is bij het JBZ in handen van Zorgsamenwerking en bij de huisartsen bij Zorggroep Chronos. Relevante COVID informatie op het platform Teams wordt in de werkafsprakenapp onder het kopje COVID geplaatst.

Als u een boodschap heeft voor de nieuwsbrief kunt u dit sturen per mail naar zorgsamenwerking@jbz.nl. Zij zorgen voor overleg met de redactie (JBH/JBZ) en plaatsing in de nieuwsbrief danwel de werkafsprakenapp. Zonodig wordt afstemming gezocht via het CMT, waarin de huisartsen ook participeren.

Laatste revisie: 28 mei 2020 - 10:30